Abonnement: Rechtskroniek voor het Notariaat (RKN) Deel 40 2022

SKU: 3705-1-3-2-1
Auteur

Charlotte Willemot, Daan De Witte, Geert Van Hoorick, Stan Devos

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

ISBN

978-9-4603-5550-9

 88,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notariaat” in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

Deze publicatie komt tot stand n.a.v. het congres aan de RUGent, Instituut Notariaal Recht.

Sprekers/auteurs:

De planschadevergoeding: recente evoluties
Prof. dr. Geert Van Hoorick,
hoogleraar UGent
In deze bijdrage geeft de spreker duiding bij mogelijke belangrijke wijzigingen aan de planschadevergoedingsregeling in de ruimtelijke ordening, naar aanleiding van ontwikkelingen in verband met het voorontwerp van het Instrumentendecreet, dat een grondige hervorming van de planschadevergoeding beoogt. Ook de relatie met de bouwshift komt daarbij aan bod.

De akte van erfopvolging en haar publiciteit (vermoedelijk) vanaf 1 juli 2022
Dr. Charlotte Willemot, praktijkassistent UGent en juridisch adviseur Fednot

De notariële wereld is uiteraard goed bekend met de attesten en akten van erfopvolging, die immers onmisbare instrumenten zijn voor het afhandelen van een nalatenschap. Toch loopt het vrijgeven van de tegoeden van de overledene zelfs met een attest of akte van erfopvolging niet altijd even vlot. Daarnaast zullen heel wat akten van erfopvolging in de nabije toekomst verplicht moeten worden overgeschreven op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (door de inwerkingtreding van artikel 3.30, 7° BW). Deze fundamentele wijziging in ons stelsel van hypothecaire publiciteit roept ook voor het notariaat een aantal praktische vragen op. Dr. Charlotte Willemot onderzoekt enkele pijnpunten in de huidige toepassing en werpt een blik op de nieuwe regeling die binnenkort in werking treedt.

De notariële aansprakelijkheid, een onderwerp dat ‘aanspreekt’
Stan Devos,
doctoraatsonderzoeker/praktijkassistent UGent en notaris
Daan De Witte,
praktijkassistent UGent en kandidaat-notaris

De lijst aan verplichtingen waarmee een notaris rekening moet houden is op zijn minst aanzienlijk te noemen. Niet alleen in de Notariswet worden er tientallen opgesomd, tal van andere wetten, decreten, besluiten en reglementen voegen er nog onnoemelijk veel aan toe. Deze verplichtingen komen uiteraard de rechtszekerheid in het algemeen en de burger in het bijzonder ten goede. Maar is het verwonderlijk dat er af en toe eentje aan de aandacht ontsnapt?
In hoeverre is de notaris dan aansprakelijk? Wat kunnen we leren uit het verleden? In deze uiteenzetting wordt een analyse gemaakt van de voorbije tien jaar aan rechtspraak en rechtsleer over de (al dan niet) aansprakelijkheid van de notaris met de bedoeling de voornaamste valkuilen onder de aandacht te brengen.

 

Extra informatie

Auteur

Charlotte Willemot, Daan De Witte, Geert Van Hoorick, Stan Devos

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

ISBN

978-9-4603-5550-9

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 5 mei 2022

Gepubliceerd op: 5 mei 2022

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 118

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties