Het nieuwe insolventierecht op maat van de gerechtsdeurwaarder

Auberge du Pêcheur Pontstraat 41, Sint-Martens-Latem, Belgium

Met ingang van 1 september 2023 werd het insolventierecht andermaal grondig hervormd. Het aantal beschikbare procedures werd aanzienlijk uitgebreid (o.m. besloten reorganisatieprocedure, gerechtelijke ontbinding, stil faillissement) en binnen de bestaande procedures (reorganisatie en faillissement) werden een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht (o.m. inzake kwijtschelding en antimisbruikbepalingen). Veel van deze ontwikkelingen hebben een rechtstreekse impact op de praktijk van de gerechtsdeurwaarder die de gedwongen tenuitvoerlegging niet zelden doorkruist ziet door de start van een collectieve insolventieprocedure.

Spreker:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent, en advocaat, DLA Piper

Koop Tickets €266,00 17 tickets beschikbaar

Het nieuwe insolventierecht op maat van de gerechtsdeurwaarder

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, Belgium

Met ingang van 1 september 2023 werd het insolventierecht andermaal grondig hervormd. Het aantal beschikbare procedures werd aanzienlijk uitgebreid (o.m. besloten reorganisatieprocedure, gerechtelijke ontbinding, stil faillissement) en binnen de bestaande procedures (reorganisatie en faillissement) werden een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht (o.m. inzake kwijtschelding en antimisbruikbepalingen). Veel van deze ontwikkelingen hebben een rechtstreekse impact op de praktijk van de gerechtsdeurwaarder die de gedwongen tenuitvoerlegging niet zelden doorkruist ziet door de start van een collectieve insolventieprocedure.

Spreker:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent, en advocaat, DLA Piper

Koop Tickets €266,00 28 tickets beschikbaar

Bewijsbeslag na het arrest Hyler: welke rol voor de gerechtsdeurwaarder?

Auberge du Pêcheur Pontstraat 41, Sint-Martens-Latem, Belgium

Met zijn arrest Hyler van 4 januari 2024 zette het Hof van Cassatie de deur open voor het algemeen bewijsbeslag. Het valt te verwachten dat deze procedure op eenzijdig verzoekschrift veel zal worden gebruikt, niet in het minst in procedures over bedrijfsgeheimen. Voor de praktische modaliteiten bij de uitvoering van deze maatregel zal de rechtspraak zich nog moeten vormen. De rechtspraak over het beslag inzake namaak – het bewijsbeslag bij procedures over intellectuele rechten – zal daarbij een belangrijk ijkpunt zijn. De sprekers kunnen bogen over jarenlange ervaring met het beslag inzake namaak. Zij bespreken tijdens deze studiedag de gelijkenissen en de verschillen tussen het algemeen bewijsbeslag en het beslag inzake namaak, met bijzondere aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder.

Sprekers:
Kristof Neefs, advocaat, Inteo
Patrick Theunis, octrooigemachtigde en gerechtsdeskundige, Patrick’s Patents

Koop Tickets €266,00 30 tickets beschikbaar

Actuele ontwikkelingen in het beslag- en executierecht (webinar)

In huidig seminarie zullen meester Stan Brijs en meester Karen Paridaen ingaan op belangrijke principes, actuele ontwikkelingen en interessante vraagstukken in het beslag- en executierecht, relevant voor de praktijk van de gerechtsdeurwaarder, met inbegrip van de impact van collectieve insolventieprocedures. Hierbij behandelen zij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof, maar ook de rechtspraak van de feitenrechters.

Sprekers:
Stan Brijs, advocaat NautaDutilh, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven en auteur van diverse artikelen i.v.m. het insolventierecht en beslag
Karen Paridaen, advocaat NautaDutilh, auteur van o.m. Artikelsgewijze commentaar Ger.Recht m.b.t. bewarend beslag onder derden (Kluwer)

Koop Tickets €266,00 35 tickets beschikbaar

Betekeningen en uitvoeringen in Europa – Praktische benadering aan de hand van casussen

Auberge du Pêcheur Pontstraat 41, Sint-Martens-Latem, Belgium

Karolien Dockers reikt tips and tricks aan over hoe een betekening van een dagvaarding of een vonnis in Europa moet gebeuren, en dit via praktijkvoorbeelden en casussen. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden van ontvangen betekeningen en uitvoeringen uit het buitenland als te versturen akten naar het buitenland.
Aan de hand hiervan zal enerzijds de theorie van de Betekeningsverordening 2020/1784 en de Brussel Ibis-verordening 1215/2012 worden behandeld, anderzijds worden verschillende scenario’s uit de praktijk overlopen.
Theoretische voorkennis is vereist.

Spreker:
Karolien Dockers, gerechtsdeurwaarders Dikaioma

Koop Tickets €266,00 30 tickets beschikbaar

Bewijsbeslag na het arrest Hyler: welke rol voor de gerechtsdeurwaarder?

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, Belgium

Met zijn arrest Hyler van 4 januari 2024 zette het Hof van Cassatie de deur open voor het algemeen bewijsbeslag. Het valt te verwachten dat deze procedure op eenzijdig verzoekschrift veel zal worden gebruikt, niet in het minst in procedures over bedrijfsgeheimen. Voor de praktische modaliteiten bij de uitvoering van deze maatregel zal de rechtspraak zich nog moeten vormen. De rechtspraak over het beslag inzake namaak – het bewijsbeslag bij procedures over intellectuele rechten – zal daarbij een belangrijk ijkpunt zijn. De sprekers kunnen bogen over jarenlange ervaring met het beslag inzake namaak. Zij bespreken tijdens deze studiedag de gelijkenissen en de verschillen tussen het algemeen bewijsbeslag en het beslag inzake namaak, met bijzondere aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder.

Sprekers:
Kristof Neefs, advocaat, Inteo
Patrick Theunis, octrooigemachtigde en gerechtsdeskundige, Patrick’s Patents

Koop Tickets €266,00 30 tickets beschikbaar

Betekeningen en uitvoeringen in Europa – Praktische benadering aan de hand van casussen

Hogeschool PXL Congres Elfde-Liniestraat 23a, gebouw D, Hasselt, Belgium

Karolien Dockers reikt tips and tricks aan over hoe een betekening van een dagvaarding of een vonnis in Europa moet gebeuren, en dit via praktijkvoorbeelden en casussen. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden van ontvangen betekeningen en uitvoeringen uit het buitenland als te versturen akten naar het buitenland.
Aan de hand hiervan zal enerzijds de theorie van de Betekeningsverordening 2020/1784 en de Brussel Ibis-verordening 1215/2012 worden behandeld, anderzijds worden verschillende scenario’s uit de praktijk overlopen.
Theoretische voorkennis is vereist.

Spreker:
Karolien Dockers, gerechtsdeurwaarders Dikaioma

Koop Tickets €266,00 26 tickets beschikbaar