Laden Opleidingen

Opleidingen › Gerechtsdeurwaarder

Opleidingen Zoeken en weergeven navigatie

mei 2021

Webinar Actualia beslagrecht

17 mei 2021 @ 15:30-19:30
€ 167 37 tickets beschikbaar

Tijdens dit interactief webinar geeft Meester Bart Volders u in een eerste luik een overzicht van een aantal actuele ontwikkelingen op het domein van het (roerend) nationaal en internationaal beslagrecht (waaronder het bewarend en uitvoerend roerend beslag, revindicatie, procedure tot gewoon schuldenaarsverklaring, mogelijkheid tot het organiseren van online veilingen en het vragen van bijzondere modaliteiten voor de openbare verkoop aan de beslagrechter, beslaglegging op cryptomunten en andere immateriële activa, …). Daarbij is bijzondere aandacht voor de impact die de beperkende overheidsmaatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie hebben op het beslagrecht en de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder in dat verband.

Tijdens het tweede luik gaat hij in meer detail in op de taken en verantwoordelijkheden van de gerechtsdeurwaarder in het raam van het beslagrecht (i.h.b. het vraagstuk naar de eventuele aansprakelijkheden die de gerechtsdeurwaarder kan oplopen naar aanleiding van handelingen die hij of zij stelt bij beslagleggingen).

Spreker:
Mr. Bart Volders, partner Arcas Law

Lees meer »

juni 2021

Twee jaar WVV: opdracht vervuld, of werk aan de winkel? Ronde tafel onder voorzitterschap van Alain François

4 juni 2021 @ 14:00-16:00
€ 137 – € 179

Het WVV beoogde het vennootschapsrecht te moderniseren via een doorgedreven vereenvoudiging, een verregaande flexibilisering en aanpassing aan Europese evoluties. Naar aanleiding van de tweede verjaardag van het WVV overlegt een gespecialiseerd team van beoefenaars van het vennootschapsrecht over de vraag of het WVV zijn ambitie waarmaakt. Moet de beoogde modernisering van het vennootschapsrecht anno 2021 ook via nog andere krachtlijnen gebeuren? Noden en opportuniteiten.

Thema's die aan bod komen zijn:
Deel 1 - Flexibiliteit in het WVV: realiteit of illusie?
Deel 2 - De bescherming van derden in het vennootschapsrecht.
Deel 3 - Een modern vennootschapsrecht is (ook) digitaal.
Deel 4 - Een modern vennootschapsrecht heeft (meer) oog voor de rol van de vennootschap in de maatschappij. Bijzondere opdracht voor de bestuurder.

Interactief panelgesprek onder voorzitterschap van:
Prof. dr. Alain François, docent vennootschapsrecht aan de VUB, partner bij Eubelius Advocaten

Sprekers
Jan Peeters, Partner bij Stibbe Advocaten
Tom Meuleman, Partner PwC Bedrijfsrevisoren en voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren
Tim Carnewal, Notaris bij Berquin Notarissen
Sandra Gobert, Directeur-Generaal bij GUBERNA

Lees meer »

juli 2021

Webinar Europese burgerlijke rechtspleging Rechtsgeldige betekening en uitvoering: 6 maanden Brexit

6 juli 2021 @ 15:30-19:00
€ 187

Sedert 1 januari 2021 is de Brexit definitief en behoort het Verenigd Koninkrijk niet langer tot de Europese Unie. In het Brexit-akkoord werd er inzake verschillende onderwerpen een akkoord gesloten. Maar omtrent de burgerlijke rechtspleging staat er echter niets vermeld. Tijdens dit online seminar doorloopt Karolien Dockers samen met u de verschillende burgerlijke procedures tegen het licht van de Brexit.

Aan de hand van praktische cases licht zij toe hoe er thans rechtsgeldig kan betekend worden in het Verenigd Koninkrijk en hoe, sinds 1 januari 2021, een gerechtelijk stuk afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk dient betekend te worden.
En hoe kan een uitvoerbare titel nog worden uitgevoerd indien deze is verkregen voor 1 januari 2021 en wat met uitvoerbare titels die nadien zijn verkregen?

Ook de Brussel Ibis-verordening nr. 1215/2012 komt aan bod, de verordening betreffende het Europees betalingsbevel nr. 1896/2006, de verordening betreffende de procedure geringe vorderingen nr. 861/2007, de Europese executoriale titel nr. 805/2004 en het conservatoir bankbeslag nr. 655/2014. Daarbij wordt steeds de situatie voor en na 1 januari 2021 onder de loep genomen.

Spreker:
Karolien Dockers, kandidaat-gerechtsdeurwaarder, Dikaioma Gerechtsdeurwaarderskantoren

Lees meer »
+ Exporteer Evenementen