Abonnement: Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 37 2020

SKU: 3705-1-3
Auteur

Gerd Verschelden, Lynn De Schrijver, Sara Berte, Tim Wuyts

ISBN

978-9-4603-5535-6

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 80,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notariaat” in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

Deze publicatie komt tot stand n.a.v. het congres aan de RUGent, Instituut Notariaal Recht.

Sprekers/auteurs:

Sara Berte, Juridisch adviseur Fednot

Familierechtelijke IPR-dossiers op het Consultatiecentrum van Fednot: een blik achter de schermen

Het internationaal privaatrecht (IPR) is een rechtstak die vaak evolueert, met regelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau, en waarbij we uiteindelijk soms tot de toepassing van buitenlands recht als oplossing komen. Bovendien biedt het IPR een antwoord op verschillende rechtsvragen (de vraag naar de internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht en de erkenning en tenuitvoerlegging) en omvat het verschillende rechtsdomeinen (zoals het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, insolventierecht, vennootschapsrecht, …).
Anno 2020 is het IPR alom aanwezig in de notariskantoren. Het Consultatiecentrum van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat staat de notariële praktijk bij voor de afhandeling van IPR-dossiers, door concrete IPR-vragen of vragen naar buitenlands recht te beantwoorden. Sara Berte gunt u een blik achter de schermen van het Consultatiecentrum, waar zij al vijf jaar als juridisch adviseur werkzaam is. In haar bijdrage worden enkele vaak
voorkomende IPR-dossiers toegelicht, aan de hand van casussen met concrete vragen én antwoorden. Meerdere domeinen van het notarieel IPR zullen aan bod komen, onder meer het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en echtscheiding door onderlinge toestemming. Haar bijdrage wordt afgesloten met een handige toolkit voor notarieel familiaal IPR.

Dr. Lynn De Schrijver, Postdoctoraal medewerker UGent

Wettelijke samenlevingsovereenkomsten: ze verdienen uw aandacht, notaris!

Met artikel 1478, vierde lid BW biedt de wetgever (kandidaat-)wettelijk samenwonenden de mogelijkheid om hun wettelijke samenwoning conventioneel verder vorm te geven door middel van een notariële akte. Deze overeenkomsten werden in het verleden steeds vanuit louter rechtsdogmatisch perspectief bestudeerd. In haar doctoraal proefschrift getiteld “Evaluatie en toekomstperspectieven van de wettelijke samenwoning” bracht Lynn De Schrijver daarin verandering met een empirisch-juridische analyse van de inhoud van 241 notariële wettelijke  samenlevingsovereenkomsten, afkomstig uit 89 verschillende notariskantoren. Aanvullend werd aan de hand van een bevraging van notarissen kennisvergaard aangaande de notariële praktijk in dit verband. Deze bijdrage belicht op basis van voornoemd onderzoek de meerwaarde van wettelijke samenlevingsovereenkomsten en de meest essentiële aandachtspunten voor de notaris bij de redactie ervan.

Prof. dr. Tim Wuyts, docent UHasselt

Een kritische doorlichting van (modellen inzake) zorgvolmachten

De rechtsfiguur van de zorgvolmacht is aan een opmars bezig. Meer dan 150.000 Vlamingen hebben reeds een zorgvolmacht laten registreren. Ondertussen verschenen er ook heel wat modellen van zorgvolmachten die het werk van de notaris moeten vereenvoudigen. Tim Wuyts evalueerde deze modellen vanuit meerdere perspectieven
zoals de gebruikersgerichtheid, de aandacht die wordt besteed aan een aantal inhoudelijke punten, hoe er wordt geanticipeerd op gewijzigde omstandigheden en of en in welke mate een model bijdraagt tot de uitwerking van een zorgvolmacht op maat. De bedoeling van zijn bijdrage is tweeledig. Enerzijds beoogt de auteur de juridische dienstverlening vanwege de notaris nog te verbeteren door meer aandacht te besteden aan een heldere rechtstaal en de
mogelijkheden van legal design. Anderzijds wordt dieper ingegaan op de aspecten waar de notaris in het bijzonder aandacht aan moet besteden bij de redactie van een zorgvolmacht en dit op basis van nieuwe wetgeving, de gepubliceerde rechtspraak en de resultaten van een empirisch onderzoek uitgevoerd in Limburg.

Extra informatie

Auteur

Gerd Verschelden, Lynn De Schrijver, Sara Berte, Tim Wuyts

ISBN

978-9-4603-5535-6

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 12 november 2020

Gepubliceerd op: 12 november 2020

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 138

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties