Het nieuwe insolventierecht op maat van de gerechtsdeurwaarder

Auberge du Pêcheur Pontstraat 41, Sint-Martens-Latem, Belgium

Met ingang van 1 september 2023 werd het insolventierecht andermaal grondig hervormd. Het aantal beschikbare procedures werd aanzienlijk uitgebreid (o.m. besloten reorganisatieprocedure, gerechtelijke ontbinding, stil faillissement) en binnen de bestaande procedures (reorganisatie en faillissement) werden een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht (o.m. inzake kwijtschelding en antimisbruikbepalingen). Veel van deze ontwikkelingen hebben een rechtstreekse impact op de praktijk van de gerechtsdeurwaarder die de gedwongen tenuitvoerlegging niet zelden doorkruist ziet door de start van een collectieve insolventieprocedure.

Spreker:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent, en advocaat, DLA Piper

Koop Tickets €266,00 17 tickets beschikbaar

Decreet van 30 mei 2008 gewijzigd – nieuwe regels inzake vestiging, geschillen en invordering van lokale belastingen (webinar) – VOLZET

Op 3 mei 2024 werd het ontwerp van decreet tot wijziging van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen bekrachtigd en afgekondigd.
De wijzigingen zijn enerzijds terminologische aanpassingen, doch anderzijds zoekt het ontwerp van decreet ook aansluiting bij of vertaalt het de bestaande moderne regelgeving en rechtspraak, aldus de voorbereidende werkzaamheden. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om fiscale berichten (zoals aanslagbiljetten) onder de voorwaarden van het Bestuursdecreet via elektronische weg aan te bieden. Het Decreet wordt onder meer ook aangepast voor wat betreft de ambtshalve aanslag als de belastingplichtige de aangifteplicht niet naar behoren heeft vervuld (dit in het licht van de recente Cassatierechtspraak).

Sprekers:
Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Koop Tickets €166,00

Vereffening en verdeling na echtscheiding 2-daagse: webinar + live workshop – VOLZET

INSCHRIJVING VOOR ONLINE WEBINAR & LIVE WORKSHOP
- di 10 september 2024 webinar
- vrij 13 september 2024 live Gent

Deze vorming bestaat uit twee delen:
Dag 1: Tijdens de online studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.

Dag 2: Tijdens de live workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel-rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB)
Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder)
Tim Roovers (partner at Sansen International Tax Lawyers, medewerker Opleiding Notariaat VUB)

Koop Tickets €662,00 17 tickets beschikbaar

Webinar Vereffening en verdeling na echtscheiding – Dag 1 – VOLZET

INSCHRIJVING ENKEL VOOR DAG 1  = STUDIENAMIDDAG: di 10 september 2024 in webinar (ZONDER WORKSHOP)

Dag 1: Tijdens de online studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB)
Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder)

Decreet van 30 mei 2008 gewijzigd – nieuwe regels inzake vestiging, geschillen en invordering van lokale belastingen (webinar)

Op 3 mei 2024 werd het ontwerp van decreet tot wijziging van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen bekrachtigd en afgekondigd.
De wijzigingen zijn enerzijds terminologische aanpassingen, doch anderzijds zoekt het ontwerp van decreet ook aansluiting bij of vertaalt het de bestaande moderne regelgeving en rechtspraak, aldus de voorbereidende werkzaamheden. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om fiscale berichten (zoals aanslagbiljetten) onder de voorwaarden van het Bestuursdecreet via elektronische weg aan te bieden. Het Decreet wordt onder meer ook aangepast voor wat betreft de ambtshalve aanslag als de belastingplichtige de aangifteplicht niet naar behoren heeft vervuld (dit in het licht van de recente Cassatierechtspraak).

Sprekers:
Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Koop Tickets €166,00

Het nieuwe insolventierecht op maat van de gerechtsdeurwaarder

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, Belgium

Met ingang van 1 september 2023 werd het insolventierecht andermaal grondig hervormd. Het aantal beschikbare procedures werd aanzienlijk uitgebreid (o.m. besloten reorganisatieprocedure, gerechtelijke ontbinding, stil faillissement) en binnen de bestaande procedures (reorganisatie en faillissement) werden een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht (o.m. inzake kwijtschelding en antimisbruikbepalingen). Veel van deze ontwikkelingen hebben een rechtstreekse impact op de praktijk van de gerechtsdeurwaarder die de gedwongen tenuitvoerlegging niet zelden doorkruist ziet door de start van een collectieve insolventieprocedure.

Spreker:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent, en advocaat, DLA Piper

Koop Tickets €266,00 28 tickets beschikbaar

Workshop Vereffening en verdeling na echtscheiding – Dag 2 – VOLZET

Vlerick Business School Reep 1, Gent, Belgium

INSCHRIJVING ENKEL VOOR DAG 2 = LIVE WORKSHOP: vrij 13 september 2024 (zonder webinar)

Dag 2: Tijdens de live workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel-rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB)
Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder)
Tim Roovers (Partner at Sansen International Tax Lawyers, medewerker Opleiding Notariaat VUB)

Uitverkocht €462,00

Vrees voor stilzwijgende aanvaarding vs. actief nalatenschapsbeheer via de saisine (webinar)

Wie tot een nalatenschap wordt geroepen is niet verplicht deze te aanvaarden. De wet laat hiervoor een principiële termijn van 30 jaar om te beslissen. Anderzijds kan een nalatenschapsgerechtigde gedwongen worden zijn keuze veel sneller te maken: een nalatenschapsschuldeiser kan deze keuze vervroegd uitlokken, maar ook een deelgenoot (erfgenaam of legataris) die zelf reeds aanvaard heeft, kan dit en zelfs een tegenpartij die met de erflater in een procedure was verwikkeld kan dit ook.
In deze opleiding wordt in het bijzonder ook een diepgaande analyse doorgevoerd van de saisine of het beheersbezit over de nalatenschap. Bij menig nalatenschapsgerechtigde werkt de vrees voor een stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap verlammend, zodat de saisine vaak verwatert tot een vorm van passief bewaren van de tegoeden van de nalatenschap. Het vormt dan ook een uitdaging om te onderzoeken op welke wijze een moderne invulling mogelijk is van de in de saisine begrepen beheersbevoegdheden, teneinde tot een efficiënt nalatenschapsbeheer te komen.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00 33 tickets beschikbaar

Zonevreemde functiewijzigingen en verbouwingen van voormalige landbouwbedrijven

Hotel Van der Valk Kapellestraat 146, Oostkamp, Belgium

Deze opleiding behandelt de mogelijkheden en de beperkingen van de zonevreemde regels inzake beëindigde landbouwbedrijven die de koper wil omvormen tot een residentiële woning of een vakantiewoning. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vraag voor een functiewijziging en de vraag voor het uitvoeren van bouwwerken. De opleiding bespreekt alle rechtsgronden voor residentiële functiewijzigingen en daarnaast de toepassingsvoorwaarden, knelpunten, valkuilen en spitsvondigheden voor invulling en verbouwingen van de woning en de bijgebouwen. Dit wordt zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Spreker:
Pieter-Jan Defoort, advocaat bij LDR Advocaten

Koop Tickets €384,00 12 tickets beschikbaar

Interprofessioneel vastgoedcongres – Nieuwe en actuele vastgoedontwikkelingen

De 3 huisjes Haverwerf 20, Mechelen, België

Opstalrecht en gedwongen mede-eigendom in de praktijk

Gewest Registratierechten 3 gewesten verkoop (incl. statuut beroepskoper) + federaal tarief opstalrecht

Nakende modulaire omgevings- vergunningsprocedure in het Vlaams Gewest

Nieuwe communale woon- en werkvormen: Cohousing, Coliving, Community Land Trust, Wooncoöperatie en Coworking en oplevering vanuit praktisch oogpunt

Sprekers:
Prof. Dr. Vincent Sagaert, notaris Alexis Lemmerling, meester Yves Loix, meester Roland Timmermans

Koop Tickets €388,26 25 tickets beschikbaar

De rangregeling: eerst ontcijferd, dan becijferd – dag 1: theoretische context (webinar)

ENKEL DAG 1: theoretische context (webinar)

Deze vorming is gericht op de notariële praktijk en bestaat uit twee delen. Dag 1 bestaat uit een online studienamiddag waarbij de theoretische context van een rangregeling behandeld wordt. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de vraag wie er bij de rangregeling betrokken (moet) worden, met welke schulden en welke moeilijkheden er daaromtrent bestaan. Op dag 2 wordt die theorie toegepast tijdens een live workshop. Daarbij worden meerdere casussen opgelost. Hierbij reikt de spreker modellen aan voor de notariële praktijk.

Deelnemers kunnen inschrijven voor een module (theorie + workshop) of enkel voor de theoretische studienamiddag

Spreker:
Maarten De Clercq, notaris te Stekene (Kemzeke)

Koop Tickets €384,00 24 tickets beschikbaar

De rangregeling: eerst ontcijferd, dan becijferd – dag 1: theoretische context (webinar) + dag 2: live workshop met praktijkvoorbeelden (Gent)

Vlerick Business School Reep 1, Gent, Belgium

Tweedaagse - dag 1: theoretische context (webinar) + dag 2: live workshop met praktijkvoorbeelden

Deze vorming is gericht op de notariële praktijk en bestaat uit twee delen. Dag 1 bestaat uit een online studienamiddag waarbij de theoretische context van een rangregeling behandeld wordt. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de vraag wie er bij de rangregeling betrokken (moet) worden, met welke schulden en welke moeilijkheden er daaromtrent bestaan. Op dag 2 wordt die theorie toegepast tijdens een live workshop. Daarbij worden meerdere casussen opgelost. Hierbij reikt de spreker modellen aan voor de notariële praktijk.

Deelnemers kunnen inschrijven voor een module (theorie + workshop) of enkel voor de theoretische studienamiddag

Spreker:
Maarten De Clercq, notaris te Stekene (Kemzeke)

Koop Tickets €702,00 7 tickets beschikbaar

Een kind en/of een echtgenoot onterven: mogelijkheden voor de erflater

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, Belgium

Er zijn weinig juridische onderwerpen die zo tot de verbeelding spreken als de erfrechtelijke reserve. Als notaris krijgt u ongetwijfeld geregeld de vraag of men volledig vrij over zijn/haar nalatenschap kan beschikken. Anderzijds wordt u misschien ook wel geconfronteerd met personen wiens voorbehouden erfdeel geschonden is. Het lijken op het eerste gezicht eenvoudige vragen die een kort antwoord behoeven. In werkelijkheid betreft het echter een complexe materie die met heel veel nuance behandeld moet worden.
Tijdens dit seminarie bespreken we diverse technieken die gebruikt worden om de erfrechtelijke aanspraken van afstam-melingen en echtgenoten zoveel als mogelijk te beperken en in de mate van het mogelijke zelfs uit te sluiten. We beperken ons tot de mogelijkheden voor de erflater.

Spreker:
Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir, specialiste in successieplanning en familiaal vermogensrecht

Koop Tickets €384,00 35 tickets beschikbaar

Bewijsbeslag na het arrest Hyler: welke rol voor de gerechtsdeurwaarder?

Auberge du Pêcheur Pontstraat 41, Sint-Martens-Latem, Belgium

Met zijn arrest Hyler van 4 januari 2024 zette het Hof van Cassatie de deur open voor het algemeen bewijsbeslag. Het valt te verwachten dat deze procedure op eenzijdig verzoekschrift veel zal worden gebruikt, niet in het minst in procedures over bedrijfsgeheimen. Voor de praktische modaliteiten bij de uitvoering van deze maatregel zal de rechtspraak zich nog moeten vormen. De rechtspraak over het beslag inzake namaak – het bewijsbeslag bij procedures over intellectuele rechten – zal daarbij een belangrijk ijkpunt zijn. De sprekers kunnen bogen over jarenlange ervaring met het beslag inzake namaak. Zij bespreken tijdens deze studiedag de gelijkenissen en de verschillen tussen het algemeen bewijsbeslag en het beslag inzake namaak, met bijzondere aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder.

Sprekers:
Kristof Neefs, advocaat, Inteo
Patrick Theunis, octrooigemachtigde en gerechtsdeskundige, Patrick’s Patents

Koop Tickets €266,00 30 tickets beschikbaar

Onroerende commons: gebruiksmodellen voor de notaris

De Barrier Grote Baan 9, Houthalen, Belgium

De oplopende bevolkingsgroei in kleine landen, zoals België, staat voor de grote uitdaging hoe men met minder beschikbare grond toch meer woon- en werkruimten kan creëren en aanbieden. Een van de manieren om efficiënt met grond en ruimte om te gaan is, naast de klassieke hoogbouw, meer compacter en slimmer te bouwen via ‘commons-structuren’ die ingezet worden als spil voor het wegwerken van het ruimtetekort.

Sprekers:
Roland Timmermans, advocaat
Benjamin Verheye, notaris te Brugge, doctor in de rechten

Koop Tickets €454,00 31 tickets beschikbaar

Reserve en inkorting: civiel en fiscaal

Hotel Van der Valk Kapellestraat 146, Oostkamp, Belgium

In deze opleiding staan reserve en inkorting centraal. Deze rechtsfiguren worden belicht vanuit zowel civiel als fiscaal oogpunt.
Sinds 2018 geldt dat de erfrechtelijke reserve principieel in waarde beschermd wordt. Slechts in uitzonderingsgevallen kan er nog in natura worden ingekort. Hoewel deze principes inmiddels gekend zijn, bestaan er inzake de toepassing ervan nog veel onopgeloste vragen. Ook wordt nagegaan welke actiemogelijkheden de ‘onterfde’ reservatair heeft en wat de fiscale impact is van zijn optreden. Zowel het optreden in rechte als minnelijke oplossingen voor de onterving worden besproken.
Deze opleiding biedt antwoorden voor de notariële praktijk en besteedt daarbij speciale aandacht aan de wisselwerking tussen het civiel en het fiscaal recht.

Sprekers:
Annick Ghysens, ereadviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL
Bart Van den Bergh, raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00 23 tickets beschikbaar

Actuele ontwikkelingen in het beslag- en executierecht (webinar)

In huidig seminarie zullen meester Stan Brijs en meester Karen Paridaen ingaan op belangrijke principes, actuele ontwikkelingen en interessante vraagstukken in het beslag- en executierecht, relevant voor de praktijk van de gerechtsdeurwaarder, met inbegrip van de impact van collectieve insolventieprocedures. Hierbij behandelen zij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof, maar ook de rechtspraak van de feitenrechters.

Sprekers:
Stan Brijs, advocaat NautaDutilh, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven en auteur van diverse artikelen i.v.m. het insolventierecht en beslag
Karen Paridaen, advocaat NautaDutilh, auteur van o.m. Artikelsgewijze commentaar Ger.Recht m.b.t. bewarend beslag onder derden (Kluwer)

Koop Tickets €266,00 35 tickets beschikbaar

Onroerende goederen verkregen uit een nalatenschap – Aandachtspunten voor de aangifte van nalatenschap (webinar)

Als er zich in een nalatenschap onroerende goederen bevinden, is de vermelding van deze goederen in de aangifte van nalatenschap telkens weer een bijzonder aandachtspunt. Het gaat daarbij niet enkel over de waardering van deze goederen maar in bepaalde gevallen stelt zich de vraag of deze goederen überhaupt nog moeten worden aangegeven en zo ja, op welke manier. Ook na de indiening van de aangifte kunnen er zich nog fiscale problemen stellen met de vererfde onroerende goederen.

Tijdens deze opleiding zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de regels rond de waardering van onroerende goederen in een nalatenschap. Verder zal worden besproken welke de invloed is voor de aangifte van nalatenschap van verrichtingen met de betrokken onroerende goederen die kort vóór het overlijden hebben plaatsgevonden. Tot slot zal ook worden stilgestaan van bij de mogelijke gevolgen van vervreemdingen van deze goederen kort na het overlijden.

Spreker:
Annick Ghysens, ereadviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL

Koop Tickets €293,00

Efficiënter presteren met meer veerkracht en welzijn – Concrete inzichten én technieken om stress te verminderen – Notarieel management – online training – 5 sessies – 10 opleidingsuren

Wil u als notaris en notarieel medewerker leren om optimaal om te gaan met de druk en stress van deadlines, termijnen, afgeladen periodes, bijzondere collega’s, veeleisend cliënteel en hun bijhorende verwachtingen? Met de juiste vaardigheden kan u stress verminderen en zelfs vermijden, en energie en tijd besparen. U verhoogt uw welzijn, veerkracht, focus, comfort en vertrouwen, alsook deze van uw team.

Tijdens vijf sessies leert u handige inzichten en korte dagelijkse oefeningen die u toelaten beter te presteren bij acute of langdurige stress. Oefenen doet u gedurende acht weken 10 minuten per dag. De inzichten worden onderbouwd met concrete voorbeelden uit het notariaat. Deze investering in nieuwe goede reacties en gewoonten, die als teambuilding en/of zelfzorg kan beschouwd worden, gaat een carrièrelang mee. De training is volledig wetenschappelijk onderbouwd en ‘met beide voeten op de grond’.

Basisopleiding in vijf online sessies (totaal 10 uren):
Sessie 1: vrijdag 25 oktober 2024 van 13u00-17u00
Sessie 2: vrijdag 8 november 2024 van 12u30-14u00
Sessie 3: vrijdag 22 november 2024 van 12u30-14u00
Sessie 4: vrijdag 13 december 2024 van 12u30-14u00
Sessie 5: vrijdag 24 januari 2025 van 12u30-14u30

Spreker:
Jeff Keustermans, advocaat aan de balie Brussel en New York, ervaringsdeskundige, auteur Tijdschrift Notarieel Management (TNM), begeleidt u/uw team op een no nonsense manier naar (zelf)kennis, (zelf)vertrouwen, energie, focus en een versterkte efficiëntie. Na zijn burn-out in 2017 is hij inmidddels zeven jaar opnieuw actief in het door hem mede opgerichte advocatenkantoor te Brussel. Zijn trainingen werden sinds 2019 gevolgd door meer dan 1000 deelnemers en zijn erkend door de KFBN, de OVB, avocat.be, just.fgov.be, het Instituut voor Bedrijfsjuristen, de Koninklijke Notariële Beroepsfederatie (Nederland), de Nederlandse Orde van Advocaten.

Koop Tickets €1 637,00 – €5 950,00 12 tickets beschikbaar

Een kind en/of een echtgenoot onterven: mogelijkheden voor de erflater

De Barrier Grote Baan 9, Houthalen, Belgium

Er zijn weinig juridische onderwerpen die zo tot de verbeelding spreken als de erfrechtelijke reserve. Als notaris krijgt u ongetwijfeld geregeld de vraag of men volledig vrij over zijn/haar nalatenschap kan beschikken. Anderzijds wordt u misschien ook wel geconfronteerd met personen wiens voorbehouden erfdeel geschonden is. Het lijken op het eerste gezicht eenvoudige vragen die een kort antwoord behoeven. In werkelijkheid betreft het echter een complexe materie die met heel veel nuance behandeld moet worden.
Tijdens dit seminarie bespreken we diverse technieken die gebruikt worden om de erfrechtelijke aanspraken van afstam-melingen en echtgenoten zoveel als mogelijk te beperken en in de mate van het mogelijke zelfs uit te sluiten. We beperken ons tot de mogelijkheden voor de erflater.

Spreker:
Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir, specialiste in successieplanning en familiaal vermogensrecht

Koop Tickets €384,00 37 tickets beschikbaar

Zonevreemde functiewijzigingen en verbouwingen van voormalige landbouwbedrijven (webinar)

Deze opleiding behandelt de mogelijkheden en de beperkingen van de zonevreemde regels inzake beëindigde landbouwbedrijven die de koper wil omvormen tot een residentiële woning of een vakantiewoning. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vraag voor een functiewijziging en de vraag voor het uitvoeren van bouwwerken. De opleiding bespreekt alle rechtsgronden voor residentiële functiewijzigingen en daarnaast de toepassingsvoorwaarden, knelpunten, valkuilen en spitsvondigheden voor invulling en verbouwingen van de woning en de bijgebouwen. Dit wordt zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Spreker:
Pieter-Jan Defoort, advocaat bij LDR Advocaten

Koop Tickets €384,00 35 tickets beschikbaar

Vrees voor stilzwijgende aanvaarding vs. actief nalatenschapsbeheer via de saisine (webinar)

Wie tot een nalatenschap wordt geroepen is niet verplicht deze te aanvaarden. De wet laat hiervoor een principiële termijn van 30 jaar om te beslissen. Anderzijds kan een nalatenschapsgerechtigde gedwongen worden zijn keuze veel sneller te maken: een nalatenschapsschuldeiser kan deze keuze vervroegd uitlokken, maar ook een deelgenoot (erfgenaam of legataris) die zelf reeds aanvaard heeft, kan dit en zelfs een tegenpartij die met de erflater in een procedure was verwikkeld kan dit ook.
In deze opleiding wordt in het bijzonder ook een diepgaande analyse doorgevoerd van de saisine of het beheersbezit over de nalatenschap. Bij menig nalatenschapsgerechtigde werkt de vrees voor een stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap verlammend, zodat de saisine vaak verwatert tot een vorm van passief bewaren van de tegoeden van de nalatenschap. Het vormt dan ook een uitdaging om te onderzoeken op welke wijze een moderne invulling mogelijk is van de in de saisine begrepen beheersbevoegdheden, teneinde tot een efficiënt nalatenschapsbeheer te komen.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00 43 tickets beschikbaar

Betekeningen en uitvoeringen in Europa – Praktische benadering aan de hand van casussen

Auberge du Pêcheur Pontstraat 41, Sint-Martens-Latem, Belgium

Karolien Dockers reikt tips and tricks aan over hoe een betekening van een dagvaarding of een vonnis in Europa moet gebeuren, en dit via praktijkvoorbeelden en casussen. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden van ontvangen betekeningen en uitvoeringen uit het buitenland als te versturen akten naar het buitenland.
Aan de hand hiervan zal enerzijds de theorie van de Betekeningsverordening 2020/1784 en de Brussel Ibis-verordening 1215/2012 worden behandeld, anderzijds worden verschillende scenario’s uit de praktijk overlopen.
Theoretische voorkennis is vereist.

Spreker:
Karolien Dockers, gerechtsdeurwaarders Dikaioma

Koop Tickets €266,00 30 tickets beschikbaar

Onroerende commons: gebruiksmodellen voor de notaris

Vlerick Business School Reep 1, Gent, Belgium

De oplopende bevolkingsgroei in kleine landen, zoals België, staat voor de grote uitdaging hoe men met minder beschikbare grond toch meer woon- en werkruimten kan creëren en aanbieden. Een van de manieren om efficiënt met grond en ruimte om te gaan is, naast de klassieke hoogbouw, meer compacter en slimmer te bouwen via ‘commons-structuren’ die ingezet worden als spil voor het wegwerken van het ruimtetekort.

Sprekers:
Roland Timmermans, advocaat
Benjamin Verheye, notaris te Brugge, doctor in de rechten

Koop Tickets €454,00 31 tickets beschikbaar

De rangregeling: eerst ontcijferd, dan becijferd – dag 1: theoretische context (webinar)

ENKEL DAG 1: theoretische context (webinar)

Deze vorming is gericht op de notariële praktijk en bestaat uit twee delen. Dag 1 bestaat uit een online studienamiddag waarbij de theoretische context van een rangregeling behandeld wordt. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de vraag wie er bij de rangregeling betrokken (moet) worden, met welke schulden en welke moeilijkheden er daaromtrent bestaan. Op dag 2 wordt die theorie toegepast tijdens een live workshop. Daarbij worden meerdere casussen opgelost. Hierbij reikt de spreker modellen aan voor de notariële praktijk.

Deelnemers kunnen inschrijven voor een module (theorie + workshop) of enkel voor de theoretische studienamiddag

Spreker:
Maarten De Clercq, notaris te Stekene (Kemzeke)

Koop Tickets €384,00 34 tickets beschikbaar

De rangregeling: eerst ontcijferd, dan becijferd – dag 1: theoretische context (webinar) + dag 2: live workshop met praktijkvoorbeelden (Antwerpen)

Notarishuis Koningin Elisabethlei 10, Antwerpen, België

Tweedaagse - dag 1: theoretische context (webinar) + dag 2: live workshop met praktijkvoorbeelden

Deze vorming is gericht op de notariële praktijk en bestaat uit twee delen. Dag 1 bestaat uit een online studienamiddag waarbij de theoretische context van een rangregeling behandeld wordt. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de vraag wie er bij de rangregeling betrokken (moet) worden, met welke schulden en welke moeilijkheden er daaromtrent bestaan. Op dag 2 wordt die theorie toegepast tijdens een live workshop. Daarbij worden meerdere casussen opgelost. Hierbij reikt de spreker modellen aan voor de notariële praktijk.

Deelnemers kunnen inschrijven voor een module (theorie + workshop) of enkel voor de theoretische studienamiddag

Spreker:
Maarten De Clercq, notaris te Stekene (Kemzeke)

Koop Tickets €702,00 44 tickets beschikbaar

Reserve en inkorting: civiel en fiscaal

De Barrier Grote Baan 9, Houthalen, Belgium

In deze opleiding staan reserve en inkorting centraal. Deze rechtsfiguren worden belicht vanuit zowel civiel als fiscaal oogpunt.
Sinds 2018 geldt dat de erfrechtelijke reserve principieel in waarde beschermd wordt. Slechts in uitzonderingsgevallen kan er nog in natura worden ingekort. Hoewel deze principes inmiddels gekend zijn, bestaan er inzake de toepassing ervan nog veel onopgeloste vragen. Ook wordt nagegaan welke actiemogelijkheden de ‘onterfde’ reservatair heeft en wat de fiscale impact is van zijn optreden. Zowel het optreden in rechte als minnelijke oplossingen voor de onterving worden besproken.
Deze opleiding biedt antwoorden voor de notariële praktijk en besteedt daarbij speciale aandacht aan de wisselwerking tussen het civiel en het fiscaal recht.

Sprekers:
Annick Ghysens, ereadviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL
Bart Van den Bergh, raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00 21 tickets beschikbaar

Onroerende goederen verkregen uit een nalatenschap – Aandachtspunten voor de aangifte van nalatenschap (webinar)

Als er zich in een nalatenschap onroerende goederen bevinden, is de vermelding van deze goederen in de aangifte van nalatenschap telkens weer een bijzonder aandachtspunt. Het gaat daarbij niet enkel over de waardering van deze goederen maar in bepaalde gevallen stelt zich de vraag of deze goederen überhaupt nog moeten worden aangegeven en zo ja, op welke manier. Ook na de indiening van de aangifte kunnen er zich nog fiscale problemen stellen met de vererfde onroerende goederen.

Tijdens deze opleiding zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de regels rond de waardering van onroerende goederen in een nalatenschap. Verder zal worden besproken welke de invloed is voor de aangifte van nalatenschap van verrichtingen met de betrokken onroerende goederen die kort vóór het overlijden hebben plaatsgevonden. Tot slot zal ook worden stilgestaan van bij de mogelijke gevolgen van vervreemdingen van deze goederen kort na het overlijden.

Spreker:
Annick Ghysens, ereadviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL

Koop Tickets €293,00

Bewijsbeslag na het arrest Hyler: welke rol voor de gerechtsdeurwaarder?

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, Belgium

Met zijn arrest Hyler van 4 januari 2024 zette het Hof van Cassatie de deur open voor het algemeen bewijsbeslag. Het valt te verwachten dat deze procedure op eenzijdig verzoekschrift veel zal worden gebruikt, niet in het minst in procedures over bedrijfsgeheimen. Voor de praktische modaliteiten bij de uitvoering van deze maatregel zal de rechtspraak zich nog moeten vormen. De rechtspraak over het beslag inzake namaak – het bewijsbeslag bij procedures over intellectuele rechten – zal daarbij een belangrijk ijkpunt zijn. De sprekers kunnen bogen over jarenlange ervaring met het beslag inzake namaak. Zij bespreken tijdens deze studiedag de gelijkenissen en de verschillen tussen het algemeen bewijsbeslag en het beslag inzake namaak, met bijzondere aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder.

Sprekers:
Kristof Neefs, advocaat, Inteo
Patrick Theunis, octrooigemachtigde en gerechtsdeskundige, Patrick’s Patents

Koop Tickets €266,00 30 tickets beschikbaar

Een kind en/of een echtgenoot onterven: mogelijkheden voor de erflater

Hotel Van der Valk Kapellestraat 146, Oostkamp, Belgium

Er zijn weinig juridische onderwerpen die zo tot de verbeelding spreken als de erfrechtelijke reserve. Als notaris krijgt u ongetwijfeld geregeld de vraag of men volledig vrij over zijn/haar nalatenschap kan beschikken. Anderzijds wordt u misschien ook wel geconfronteerd met personen wiens voorbehouden erfdeel geschonden is. Het lijken op het eerste gezicht eenvoudige vragen die een kort antwoord behoeven. In werkelijkheid betreft het echter een complexe materie die met heel veel nuance behandeld moet worden.
Tijdens dit seminarie bespreken we diverse technieken die gebruikt worden om de erfrechtelijke aanspraken van afstam-melingen en echtgenoten zoveel als mogelijk te beperken en in de mate van het mogelijke zelfs uit te sluiten. We beperken ons tot de mogelijkheden voor de erflater.

Spreker:
Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir, specialiste in successieplanning en familiaal vermogensrecht

Koop Tickets €384,00 40 tickets beschikbaar

Betekeningen en uitvoeringen in Europa – Praktische benadering aan de hand van casussen

Hogeschool PXL Congres Elfde-Liniestraat 23a, gebouw D, Hasselt, Belgium

Karolien Dockers reikt tips and tricks aan over hoe een betekening van een dagvaarding of een vonnis in Europa moet gebeuren, en dit via praktijkvoorbeelden en casussen. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden van ontvangen betekeningen en uitvoeringen uit het buitenland als te versturen akten naar het buitenland.
Aan de hand hiervan zal enerzijds de theorie van de Betekeningsverordening 2020/1784 en de Brussel Ibis-verordening 1215/2012 worden behandeld, anderzijds worden verschillende scenario’s uit de praktijk overlopen.
Theoretische voorkennis is vereist.

Spreker:
Karolien Dockers, gerechtsdeurwaarders Dikaioma

Koop Tickets €266,00 26 tickets beschikbaar

Reserve en inkorting: civiel en fiscaal

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, Belgium

In deze opleiding staan reserve en inkorting centraal. Deze rechtsfiguren worden belicht vanuit zowel civiel als fiscaal oogpunt.
Sinds 2018 geldt dat de erfrechtelijke reserve principieel in waarde beschermd wordt. Slechts in uitzonderingsgevallen kan er nog in natura worden ingekort. Hoewel deze principes inmiddels gekend zijn, bestaan er inzake de toepassing ervan nog veel onopgeloste vragen. Ook wordt nagegaan welke actiemogelijkheden de ‘onterfde’ reservatair heeft en wat de fiscale impact is van zijn optreden. Zowel het optreden in rechte als minnelijke oplossingen voor de onterving worden besproken.
Deze opleiding biedt antwoorden voor de notariële praktijk en besteedt daarbij speciale aandacht aan de wisselwerking tussen het civiel en het fiscaal recht.

Sprekers:
Annick Ghysens, ereadviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL
Bart Van den Bergh, raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00 27 tickets beschikbaar

Een kind en/of een echtgenoot onterven: mogelijkheden voor de erflater (webinar)

Er zijn weinig juridische onderwerpen die zo tot de verbeelding spreken als de erfrechtelijke reserve. Als notaris krijgt u ongetwijfeld geregeld de vraag of men volledig vrij over zijn/haar nalatenschap kan beschikken. Anderzijds wordt u misschien ook wel geconfronteerd met personen wiens voorbehouden erfdeel geschonden is. Het lijken op het eerste gezicht eenvoudige vragen die een kort antwoord behoeven. In werkelijkheid betreft het echter een complexe materie die met heel veel nuance behandeld moet worden.
Tijdens dit seminarie bespreken we diverse technieken die gebruikt worden om de erfrechtelijke aanspraken van afstam-melingen en echtgenoten zoveel als mogelijk te beperken en in de mate van het mogelijke zelfs uit te sluiten. We beperken ons tot de mogelijkheden voor de erflater.

Spreker:
Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir, specialiste in successieplanning en familiaal vermogensrecht

Koop Tickets €384,00 37 tickets beschikbaar

Reserve en inkorting: civiel en fiscaal (webinar)

In deze opleiding staan reserve en inkorting centraal. Deze rechtsfiguren worden belicht vanuit zowel civiel als fiscaal oogpunt.
Sinds 2018 geldt dat de erfrechtelijke reserve principieel in waarde beschermd wordt. Slechts in uitzonderingsgevallen kan er nog in natura worden ingekort. Hoewel deze principes inmiddels gekend zijn, bestaan er inzake de toepassing ervan nog veel onopgeloste vragen. Ook wordt nagegaan welke actiemogelijkheden de ‘onterfde’ reservatair heeft en wat de fiscale impact is van zijn optreden. Zowel het optreden in rechte als minnelijke oplossingen voor de onterving worden besproken.
Deze opleiding biedt antwoorden voor de notariële praktijk en besteedt daarbij speciale aandacht aan de wisselwerking tussen het civiel en het fiscaal recht.

Sprekers:
Annick Ghysens, ereadviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL
Bart Van den Bergh, raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Koop Tickets €384,00 23 tickets beschikbaar