Moeten er nog advocatenordes zijn?

SKU: 3565
Auteur

Hugo Lamon

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print)

 25,01 incl. btw

Omschrijving

De OVB is de officiële vertegenwoordiger van de Vlaamse balies (en de advocaten die er deel van uitmaken) in binnen- en buitenland. Ze heeft tevens een regelgevende bevoegdheid. De OVB maakt deontologische regels, die voor de individuele advocaten en voor de balies materiële wetten zijn en dus moeten worden nageleefd.

Dit boek handelt in eerste instantie over de totstandkoming van de regels zelf en meer in het bijzonder over wie ze uitvaardigt.

Het is daarbij goed om stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van de Ordes van Advocaten, om daarna de institutionele rol van de Ordes te kaderen.

Daarna wordt ingegaan op de vraag tot welke bescherming dit
aanleiding moet geven en in welke mate dit van belang is voor de individuele advocaat.

Extra informatie

Auteur

Hugo Lamon

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 13 september 2017

Gepubliceerd op: 18 september 2017

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 68

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties