Wetboek Huur juni 2019

SKU: 3661
Auteur

Maarten Dambre

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print)

 58,00 incl. btw

Op voorraad

Omschrijving

Het Wetboek Huur bevat vooreerst de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het algemeen huurrecht, de woninghuur, de handelshuur en de pacht. Het Wetboek Huur bevat voortaan de specifieke regelingen die ten gevolge van de zesde staatshervorming in het Vlaams gewest van toepassing zijn, meer bepaald het Vlaams Woninghuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten, alsook het decreet m.b.t. de pop-up handelshuur. Het Wetboek Huur bevat eveneens een overzicht van de relevante bepalingen inzake contractenrecht en verjaring uit het Burgerlijk Wetboek, alsook een selectie van aanverwante regelgevingen, zoals fiscale bepalingen, de bepalingen uit het Strafwetboek met betrekking tot huisjesmelkerij en de regeling met betrekking tot de woningkwaliteit en de sociale huur uit de Vlaamse Wooncode, met inbegrip van het Kaderbesluit Sociale Huur. Ook de relevante bevoegdheids- en procedureregels uit het Gerechtelijk Wetboek worden vermeld. Het Wetboek Huur bundelt aldus bepalingen uit diverse reglementeringen met betrekking tot huur in één handig en overzichtelijk geheel.

Maarten Dambre is hoofddocent aan de Universiteit Gent (Centrum voor Verbintenissenrecht) en advocaat aan de balie te Gent, waar hij vennoot is in de advocatenassociatie Frans Baert & vennoten. Als specialist contractenrecht en huurrecht is hij coauteur van diverse artikelen en juridische handboeken op het gebied van het huurrecht, o.a. van het trefwoord Woninghuur in de reeks A.P.R. en het Handboek Algemeen Huurrecht.

Hij doctoreerde aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de huurprijs.

Extra informatie

Auteur

Maarten Dambre

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 01 juni 2019

Gepubliceerd op: 08 juni 2019

Formaat: 150x220mm

Aantal pagina’s: 262

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Korting

Er is 35% korting voorzien voor Studenten.

Gelieve in te loggen om van deze voordelen te genieten!

Gerelateerde publicaties