Abonnement: Rechtskroniek voor het Notariaat (RKN) Deel 42 2023

SKU: 4705-1
Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Auteur

Diederik Bruloot, Hans De Decker, Hendrik Schoukens, Kristof Maresceau

ISBN

978-9-4603-5562-2

 98,58 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notariaat” in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

Deze publicatie komt tot stand naar aanleiding van het congres aan de UGent, Instituut Notarieel Recht.

Sprekers/auteurs:

Het programma van deze 42ste editie van de Rechtskroniek voor het Notariaat is opgebouwd rond drie hoogst actuele thema’s. Zij zijn inhoudelijk erg uiteenlopend, maar delen de eigenschap dat zij van groot belang zijn voor de notariële praktijk. De sprekers nemen u graag mee doorheen alle nieuwigheden die de wetgever andermaal in petto blijkt te hebben

“Organieke” en andere wijzigingen aan de Organieke Wet Notariaat sinds 1 januari 2023
Prof. Hans De Decker, gastprofessor VUB en notaris
Met de invoering van de wet van 22 november 2022 ‘tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen’ beoogde de wetgever een verdere modernisering van het notarieel ambt, in lijn met de maatschappelijke en digitale evoluties. De nieuwe bepalingen betreffen onder meer de toegang tot het ambt, beogen een verdere digitalisering van de notariële akten, zorgen voor een vermindering van een aantal formaliteiten die gepaard gaan met het verlijden van sommige akten, en hervormen de tuchtprocedure volledig. Het KB van dezelfde datum zorgt voor de eerste ingrijpende aanpassing, sinds 1950, van de berekeningswijze van erelonen en kosten van notariële akten. We overlopen de impact van deze wijzigingen op de notariële praktijk.

De stikstofcrisis juridisch bekeken: een verhaal van(ecologische) grenzen en (economische) kansen
Prof. dr. Hendrik Schoukens, docent UGent en advocaat
Het stikstofdebat overheerst de laatste jaren het politieke debat. In deze bijdrage gaan we na waarom het teveel aan stikstof zo’n moeilijk oplosbaar probleem is  en het spookbeeld van een vergunningenstop niet ondenkbeeldig is als er geen politiek stikstofakkoord komt.

Recente ontwikkelingen in het vennootschaps- en insolventierecht
Prof. dr. Kristof Maresceau, hoofddocent UGent en advocaat
en prof. dr. Diederik Bruloot, hoofddocent UGent en advocaat
De deadline voor de aanpassing van vennootschapsstatuten aan de bepalingen van het WVV komt snel dichterbij.
Tijdens deze uiteenzetting gaan we in op een aantal aandachtspunten bij deze oefening. Verder wordt aandacht besteed aan de materie van het intern reglement na de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en wordt stilgestaan bij de digitale algemene vergadering na de tussenkomst van de wetgever. Tot slot wordt een eerste overzicht geboden van de nakende belangrijke hervorming van het insolventierecht.

 

Extra informatie

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Auteur

Diederik Bruloot, Hans De Decker, Hendrik Schoukens, Kristof Maresceau

ISBN

978-9-4603-5562-2

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 4 mei 2023

Gepubliceerd op: 4 mei 2023

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 146

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties