Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2022-2023

SKU: 3658-2
Auteur

Carl Clottens

ISBN

978-9-4603-5557-8

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 80,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) vormt de belangrijkste hervorming die het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht de voorbije decennia heeft ondergaan. Het nieuwe wetboek brengt een doorgedreven vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van de regels toepasselijk op Belgische vennootschappen en verenigingen. Opmerkelijk is ook de structurele integratie van vennootschappen en verenigingen in eenzelfde wetboek,dat zowel het W.Venn. (1999), de VZW-wet (1921) als de wet op de beroepsverenigingen (1898) vervangt. De nieuwe regels krijgen gradueel uitwerking vanaf 1 mei 2019.

In deze vierde druk werden de diverse wetten verwerkt die het WVV intussen hebben gewijzigd, waaronder de wet van 12 juli 2021, die Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht omzet, en de recente wetten houdende de nieuwe boeken 4 en 5 van het Burgerlijk Wetboek. Naast het WVV zelf, zijn ook de invoeringswet en het uitvoeringsbesluit opgenomen. De concordantietabellen laten bovendien toe om de brug te maken naar de oude wetgeving, die voor bestaande vennootschappen en verenigingen relevant blijft gedurende de overgangsperiode. Dit maakt het wetboek tot een onmisbaar werkinstrument voor al wie in aanraking komt met vennootschappen en verenigingen.

Carl Clottens is advocaat (counsel) bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2004. Hij is voornamelijk actief in het vennootschaps- en financieel recht en fusies en overnames. Daarnaast is hij gastdocent aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. In 2011 promoveerde hij aan de KU Leuven tot doctor in de rechten met een proefschrift over proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen (met als promotor Koen Geens), dat werd bekroond met de driejaarlijkse Prijs Pierre Coppens. Hij is auteur van talrijke academische publicaties en spreekt regelmatig op juridische congressen en seminaries. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap / Revue Pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV) was hij nauw betrokken bij de hervorming van het vennootschapsrecht.

Extra informatie

Auteur

Carl Clottens

ISBN

978-9-4603-5557-8

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 1 augustus 2022

Gepubliceerd op: 29 augustus 2022

Formaat: 150x220mm

Aantal pagina’s: 390

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Korting

Er is 30% korting voorzien voor Studenten.

Gelieve in te loggen om van deze voordelen te genieten.