De landmeter-expert, gerechtsdeskundige

SKU: 3527
Auteur

Francis Gäbele, Françoise de Roy, Serge Roland

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 89,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Dit boek, dat gewijd is aan een essentiële opdracht van de landmeter-expert, namelijk de gerechtelijke expertise, komt net op tijd. Een wet van 10 april 2014 – die binnenkort van kracht zou moeten worden – voert immers een nationaal register van gerechtelijk experten in, wat een aanzienlijke impact zal hebben op het beroep.

Deze publicatie is de vrucht van de samenwerking tussen verschillende specialisten op dit domein en wil de lezer vertrouwd maken met de bovenvermelde opdracht. In het boek vindt U meer bepaald een uitvoerig commentaar bij de volledige wetgeving die van toepassing is, alsook informatie en praktische tips.

In een eerste deel wordt dieper ingegaan op het bewijs, zowel in burgerlijk recht als in procesrecht. Daarna worden de geldende algemene principes inzake de gerechtelijke expertise besproken die, op enkele uitzonderingen na, facultatief is. Ook gaat het in het bijzonder over de actieve rol van de rechter, die nagaat of de termijnen wel gerespecteerd werden of de expertise wel op tegenspraak gewezen werd.

Bovendien wordt er gefocust op het statuut van de expert, op de modus operandi voor de keuze van de expert en zijn aanstelling door de rechter, en zelfs op de hypothese van de wraking van de expert. Ze lichten uitgebreid de opdracht van de expert toe, die nauw omschreven moet zijn en de rechter moet informeren over de technische aspecten, zonder uitspraken te doen over de juridische aspecten van het geschil. Ten slotte gaat het nog over het houden van expertisevergaderingen, de tussentijdse zesmaandelijkse verslagen, het voorlopige advies en het eindverslag.
Ook de delicate kwestie van de voorziening en van het bedrag van de honoraria van de expert komt aan bod. Ten slotte worden ook de opdrachten met betrekking tot de afpaling, de schatting van vastgoed voor hypothecaire leningen en voor
de vaststelling van het kadastraal inkomen aan een diepgaand onderzoek onderworpen.

Hebben meegewerkt aan dit boek:

Françoise de Roy, advocate aan de Balie van Brussel, lid van de groep Magister.legal, docent vastgoedrecht aan de IEPSCF (afdeling graduaat Landmeter- Vastgoedexpert), lid van de Commissie Huurschade bij de BULE, kristallen grenspaal 2006.

Serge Roland is landmeter-expert, erkend bemiddelaar en doorwinterd juridisch expert in vastgoedrecht, meer bepaald onteigeningen.

Francis Gäbele is landmeter-expert, auditeur-generaal van Financiën, gepensioneerd hoofd van de dienst Kadaster en professor aan de ECAM, waar hij lesgeeft aan toekomstige ingenieurs-landmeters.

Extra informatie

Auteur

Francis Gäbele, Françoise de Roy, Serge Roland

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 06 december 2016

Gepubliceerd op: 06 december 2016

Formaat: 170x250mm

Aantal pagina’s: 144

Gerelateerde publicaties