Laden Opleidingen

Opleidingen

Opleidingen Zoeken en weergeven navigatie

december 2020

Masterclass webinar Pensioen- en verzekeringsrechten in het familie- en familiaalvermogensrecht

3 december 2020 @ 13:30-17:30
€302 24 tickets beschikbaar

U bent vaak het eerste en soms enige aanspreekpunt in heel wat familierechtelijke dossiers. Het is hierbij belangrijk dat u niet enkel op de hoogte bent van de burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, maar ook van de voornaamste implicaties op verzekerings- en sociaalzekerheidsrechtelijk vlak. Uw cliënten beseffen immers vaak niet dat hun beslissingen op familierechtelijk vlak ook gevolgen hebben voor hun pensioenrechten en rechten in het kader van individuele en groepsverzekeringen.
In dit exclusieve seminarie worden de belangrijkste aandachtspunten inzake de wisselwerking tussen deze verschillende rechtsdomeinen praktijkgericht belicht om uw advies en dienstverlening ter zake te optimaliseren en uw cliënten te behoeden voor vervelende verrassingen

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs, hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat, Vrije Universiteit Brussel
Dhr. Tim Roovers, bestuurder Wealth Structuring Services en academisch medewerker Opleiding Notariaat, Vrije Universiteit Brussel

Lees meer »

Herbeleef: Actualia Notariaat 2020 – Webinar 1

7 december 2020 @ 12:30-14:30
€95 19 tickets beschikbaar

Digitale heruitzending van de Actualia Notariaat te Hasselt op 18 februari 2020

De Opleiding Notariaat van de VUB richt sinds academiejaar 2019-2020 de Actualia Notariaat in: een reeks vormingssessies gericht op de noden van het notariaat en de gespecialiseerde advocatuur.
De grote troef van deze opleidingsreeks is dat deze zich niet beperkt tot een bespreking van de gewijzigde federale wetgeving, maar dat zij, waar nuttig, ook inzoomt op regionale regelgeving, en dit vanuit de noden van de rechtspracticus.
Dankzij deze aanpak bereikt de Actualia Notariaat een tweeledig doel, namelijk:
- verdieping verschaffen in een aantal topics uit de vele nieuwe regelgeving die in de loop van 2018 en 2019 tot stand kwam;
- een algemeen en praktisch overzicht bieden van een aantal geregionaliseerde materies en de toepassing ervan.

Webinar 1:
“Wijzigingen in de EOT” door Prof. dr. Elisabeth Alofs en Mr. Febian Aps (+/- 45min.)
“Topics fiscaliteit Vlaanderen” door Prof. dr. Michel Maus (+/- 35min.)
“Topics notariële boekhouding” door dhr. Arnaud Clybouw (+/- 40min.)

Sprekers
Prof. dr. Elisabeth Alofs, Mr. Febian Aps, Prof. dr. Michel Maus, dhr. Arnaud Clybouw

Lees meer »

Webinar Aanwasbedingen in 20 vragen en antwoorden

9 december 2020 @ 13:00-17:00
€302 32 tickets beschikbaar

Aanwasbedingen worden dagelijks gebruikt in de notariële praktijk. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord en stelt menig notaris en notarieel medewerker zich de vraag welke bedingen nu best gebruikt worden in een concrete situatie.

Notaris Dirk Michiels heeft naast een tweetalige monografie over dit onderwerp talrijke wetenschappelijke bijdragen gepubliceerd. De clausules op het e-notariaat van zijn hand worden door de meeste notarissen gebruikt. Hij zal tijdens dit seminarie 20 vragen beantwoorden, u de weg wijzen naar een correct gebruik en hoeden voor de addertjes onder het gras.

Spreker:
Dirk Michiels, notaris te Aarschot, gastdocent KU Leuven, voorzitter CSW

Lees meer »

Masterclass webinar De beheersvolmacht als alternatief voor de maatschap

15 december 2020 @ 13:00-16:30
€302 28 tickets beschikbaar

De voornaamste doelstellingen van een vermogensplanning zijn de overdracht van vermogen naar de volgende generatie met een zekere vorm van controle- en inkomstenbehoud. Een veelgebruikte planningstechniek hiervoor is de schenking in combinatie met een maatschap en een last tot uitkering van een rente. Door het nieuwe ondernemingsrecht heeft de maatschap echter een aantal van haar troeven verloren. De inschrijving in de KBO, de registratie in het UBO-register en de boekhoudplicht brengen administratieve en financiële verplichtingen met zich mee en maken de maatschap minder discreet, waardoor zij voor sommigen minder aantrekkelijk is geworden. Het is daarom zinvol om stil te staan bij een gelijkwaardig alternatief, dat net zoals de maatschap gericht is op controlebehoud, maar niet onderworpen is aan de vermelde formaliteiten: de beheersvolmacht.

Sprekers:
Mark Delboo, advocaat-vennoot DELBOO, veelgevraagd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal als burgerlijk recht, met bijzondere focus op het structureren van privévermogens en het begeleiden van bedrijfsoverdrachten
Dr. Ariadne Van den Broeck, advocaat DELBOO, doctor in de rechten (KU Leuven), gespecialiseerd in familiale vermogensplanning, auteur van een proefschrift over het principe van de gelijkheid onder erfgenamen en een boek over de zorgvolmacht

Lees meer »

Herbeleef: Actualia Notariaat 2020 – Webinar 2

17 december 2020 @ 12:30-14:30
€95 33 tickets beschikbaar

Digitale heruitzending van de Actualia Notariaat te Hasselt op 18 februari 2020

De Opleiding Notariaat van de VUB richt sinds academiejaar 2019-2020 de Actualia Notariaat in: een reeks vormingssessies gericht op de noden van het notariaat en de gespecialiseerde advocatuur.
De grote troef van deze opleidingsreeks is dat deze zich niet beperkt tot een bespreking van de gewijzigde federale wetgeving, maar dat zij, waar nuttig, ook inzoomt op regionale regelgeving, en dit vanuit de noden van de rechtspracticus.
Dankzij deze aanpak bereikt de Actualia Notariaat een tweeledig doel, namelijk:
- verdieping verschaffen in een aantal topics uit de vele nieuwe regelgeving die in de loop van 2018 en 2019 tot stand kwam;
- een algemeen en praktisch overzicht bieden van een aantal geregionaliseerde materies en de toepassing ervan.

Webinar 2:
“Aandachtspunten en actualia zakenrecht” door Prof. dr. Mathieu Muylle (+/- 40min.)
“Statuten van een BV, prêt-à-porter of tailormade” door Prof. dr. Alain François en notaris Alvin Wittens (+/- 40min.)
“De omgevingsvergunning in Vlaanderen” door Mr. Willem Cheyns (+/- 35min.)

Sprekers
Prof. dr. Mathieu Muylle, Prof. dr. Alain François, notaris Alvin Wittens, Mr. Willem Cheyns

Lees meer »

januari 2021

Vereffening en verdeling na echtscheiding 2-daagse: webinar + live workshop

4 januari 2021 @ 13:30-17:30
€680 35 tickets beschikbaar

Op dag 1 behandelen prof. Alofs, dra. Vandenbosch en dhr. Roovers de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op dag 2 waar, tijdens de workshop, aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. De deelnemers krijgen daarbij praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excelrekenschema.

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB)
Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder)
Tim Roovers (bestuurder Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB)

Lees meer »

Webinar Vereffening en verdeling na echtscheiding

4 januari 2021 @ 13:30-17:30
€310 37 tickets beschikbaar

Tijdens de online studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB)
Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder)
Tim Roovers (bestuurder Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB)

Lees meer »

Workshop Vereffening en verdeling na echtscheiding

5 januari 2021 @ 09:30-18:00
Faculty Club, Groot Begijnhof 14
Leuven, 3000 Belgium
+ Google Maps
€480 40 tickets beschikbaar

Op dag 1 behandelen prof. Alofs, dra. Vandenbosch en dhr. Roovers de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op dag 2 waar, tijdens de workshop, aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. De deelnemers krijgen daarbij praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excelrekenschema.

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB)
Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder)
Tim Roovers (bestuurder Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB)

Lees meer »

Webinar Deontologie en de beroepspraktijk van de gerechtsdeurwaarder: geld en ondernemingszin

11 januari 2021 @ 15:30-19:00
€167 29 tickets beschikbaar

Tijdens deze praktijkgerichte vorming, exclusief toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders, krijgt u heldere inzichten over een aantal hete hangijzers, zoals de korte verjaringstermijn voor uw invorderingen, het financiële management van uw kantoor en de algemene principes van de deontologie. Dit alles aan de hand van concrete dossiers, en met concrete antwoorden.

Sprekers:
Mr. Edgar Boydens, advocaat Justia Law, gewezen Voorzitter Orde van Vlaamse Balies
Mr. Herman Ivo Goeyens, gerechtsdeurwaarder te Bilzen

Lees meer »

Webinar De wederzijdse optie: tips & tricks voor de notariële praktijk

12 januari 2021 @ 12:00-13:30
€227 36 tickets beschikbaar

Twee decennia na zijn introductie door notaris Hans De Decker is de wederzijdse optie (WOP) inmiddels ingeburgerd in de notariële praktijk. De WOP heeft ook de jurisprudentiële toets met glans doorstaan. Het oorspronkelijke model is in essentie ongewijzigd gebleven, al werden bepaalde clausules in de loop der jaren – mede onder invloed van bepaalde rechtspraak – verfijnd.
Logischerwijze worden vooral in moeilijkere situaties de grenzen van deze techniek, ook wel “wederzijdse aan- en verkoopbelofte” genoemd, afgetast. Zo komt het dat, wanneer partijen het oneens worden, soms toch vragen kunnen rijzen over de correcte toepassing van bepaalde aspecten of clausules van de WOP.
Tijdens dit interactief lunchwebinar zullen we de recente evoluties in de WOP bespreken, bepaalde clausules en varianten ervan nader analyseren, en de WOP aan de hand van concrete situaties als het ware aan een stresstest onderwerpen. Zodoende bent u gewapend om de WOP in uw dagelijkse praktijk toe te passen en hierover met kennis van zaken te adviseren, ook in moeilijke dossiers of lastige situaties.

Spreker:
Laurent Liessens, kandidaat-notaris bij Notariaat De Decker

Lees meer »

Webinar De meeneembaarheid in het Vlaamse verkooprecht ontrafeld

19 januari 2021 @ 13:00-17:00
€302 32 tickets beschikbaar

Ofschoon de meeneembaarheid reeds ettelijke jaren is ingevoerd in het Vlaamse verkooprecht, blijken er nog veel vragen te zijn rond de praktische toepassing ervan. In bepaalde gevallen lijkt de meeneembaarheid een echt kluwen.

Spreker:
Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL

Lees meer »

Herbeleef: Actualia Notariaat 2020 – Webinar 1

23 januari 2021 @ 10:00-12:00
€95 36 tickets beschikbaar

Digitale heruitzending van de Actualia Notariaat te Hasselt op 18 februari 2020

De Opleiding Notariaat van de VUB richt sinds academiejaar 2019-2020 de Actualia Notariaat in: een reeks vormingssessies gericht op de noden van het notariaat en de gespecialiseerde advocatuur.
De grote troef van deze opleidingsreeks is dat deze zich niet beperkt tot een bespreking van de gewijzigde federale wetgeving, maar dat zij, waar nuttig, ook inzoomt op regionale regelgeving, en dit vanuit de noden van de rechtspracticus.
Dankzij deze aanpak bereikt de Actualia Notariaat een tweeledig doel, namelijk:
- verdieping verschaffen in een aantal topics uit de vele nieuwe regelgeving die in de loop van 2018 en 2019 tot stand kwam;
- een algemeen en praktisch overzicht bieden van een aantal geregionaliseerde materies en de toepassing ervan.

Webinar 1:
“Wijzigingen in de EOT” door Prof. dr. Elisabeth Alofs en Mr. Febian Aps (+/- 45min.)
“Topics fiscaliteit Vlaanderen” door Prof. dr. Michel Maus (+/- 35min.)
“Topics notariële boekhouding” door dhr. Arnaud Clybouw (+/- 40min.)

Sprekers
Prof. dr. Elisabeth Alofs, Mr. Febian Aps, Prof. dr. Michel Maus, dhr. Arnaud Clybouw

Lees meer »

Webinar Het testament: doorgelicht en herbekeken

25 januari 2021 @ 13:00-17:00
€302 12 tickets beschikbaar

De redactie van een testament mag geen “bandwerk” worden. Daarom worden in deze opleiding de nodige redactionele tools verstrekt die als leidraad kunnen fungeren bij het opstellen of herbekijken van testamenten. Daarbij komen onder andere volgende topics aan bod: het legaat onder (opschortende en ontbindende) termijn, het legaat onder voorwaarde en het legaat met last, telkens met inbegrip van concrete voorbeelden. Ook de voor- en nadelen van de onderscheiden soorten legaten (algemeen en bijzonder legaat) worden besproken. Rekening houden met het schijnbaar onmogelijke of onvoorzienbare na de redactie van het testament (verval of herroeping van het legaat, tenietgaan van de gelegateerde zaak, vooroverlijden van de legataris en testamentaire plaatsvervulling, …) vormt eveneens een denkoefening.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Lees meer »

Webinar Kooprecht: recente rechtspraak – Onrechtmatige bedingen in B2B-overeenkomsten: nieuwe wet

28 januari 2021 @ 13:00-16:30
€302 39 tickets beschikbaar

In het eerste deel van deze opleiding wordt stilgestaan bij recente rechtspraak, zowel van het Hof van Cassatie als van de feitenrechters, inzake koopcontracten, hoofdzakelijk met betrekking tot onroerende goederen. In het tweede deel wordt ingegaan op de nieuwe regelgeving omtrent de onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen (de zogenaamde B2B-contracten), die op 1 december 2020 in werking zal treden.

Spreker:
Aloïs Van Oevelen, Emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

Lees meer »

februari 2021

De gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar en als ondernemer: strategische uitdagingen

2 februari 2021 @ 16:00-20:00
Biznis Hotel, Zelebaan 100
Lokeren, 9160 Belgium
+ Google Maps
€167 37 tickets beschikbaar

Net zoals de andere vrije beroepen staat u als gerechtsdeurwaarder voor enkele belangrijke, zelfs existentiële uitdagingen: wat is uw maatschappelijke rol in de toekomst? Welke positie neemt u in in het juridische landschap? Hoe kan het beroep aantrekkelijk blijven voor (juridisch) talent? Hoe kunt u financieel gezond blijven wanneer erelonen onder druk komen? Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder in het kantoor? Enz.

Sprekers:
Kris Slabbaert, gerechtsdeurwaarder te Antwerpen
Barend Blondé werkt al meer dan 15 jaar als consultant voor vrije en juridische beroepen

Lees meer »

Herbeleef: Actualia Notariaat 2020 – Webinar 2

2 februari 2021 @ 18:00-20:00
€95 29 tickets beschikbaar

Digitale heruitzending van de Actualia Notariaat te Hasselt op 18 februari 2020

De Opleiding Notariaat van de VUB richt sinds academiejaar 2019-2020 de Actualia Notariaat in: een reeks vormingssessies gericht op de noden van het notariaat en de gespecialiseerde advocatuur.
De grote troef van deze opleidingsreeks is dat deze zich niet beperkt tot een bespreking van de gewijzigde federale wetgeving, maar dat zij, waar nuttig, ook inzoomt op regionale regelgeving, en dit vanuit de noden van de rechtspracticus.
Dankzij deze aanpak bereikt de Actualia Notariaat een tweeledig doel, namelijk:
- verdieping verschaffen in een aantal topics uit de vele nieuwe regelgeving die in de loop van 2018 en 2019 tot stand kwam;
- een algemeen en praktisch overzicht bieden van een aantal geregionaliseerde materies en de toepassing ervan.

Webinar 2:
“Aandachtspunten en actualia zakenrecht” door Prof. dr. Mathieu Muylle (+/- 40min.)
“Statuten van een BV, prêt-à-porter of tailormade” door Prof. dr. Alain François en notaris Alvin Wittens (+/- 40min.)
“De omgevingsvergunning in Vlaanderen” door Mr. Willem Cheyns (+/- 35min.)

Sprekers
Prof. dr. Mathieu Muylle, Prof. dr. Alain François, notaris Alvin Wittens, Mr. Willem Cheyns

Lees meer »

Webinar De wederzijdse optie: tips & tricks voor de notariële praktijk

4 februari 2021 @ 12:00-13:30
€227 40 tickets beschikbaar

Twee decennia na zijn introductie door notaris Hans De Decker is de wederzijdse optie (WOP) inmiddels ingeburgerd in de notariële praktijk. De WOP heeft ook de jurisprudentiële toets met glans doorstaan. Het oorspronkelijke model is in essentie ongewijzigd gebleven, al werden bepaalde clausules in de loop der jaren – mede onder invloed van bepaalde rechtspraak – verfijnd.
Logischerwijze worden vooral in moeilijkere situaties de grenzen van deze techniek, ook wel “wederzijdse aan- en verkoopbelofte” genoemd, afgetast. Zo komt het dat, wanneer partijen het oneens worden, soms toch vragen kunnen rijzen over de correcte toepassing van bepaalde aspecten of clausules van de WOP.
Tijdens dit interactief lunchwebinar zullen we de recente evoluties in de WOP bespreken, bepaalde clausules en varianten ervan nader analyseren, en de WOP aan de hand van concrete situaties als het ware aan een stresstest onderwerpen. Zodoende bent u gewapend om de WOP in uw dagelijkse praktijk toe te passen en hierover met kennis van zaken te adviseren, ook in moeilijke dossiers of lastige situaties.

Spreker:
Laurent Liessens, kandidaat-notaris bij Notariaat De Decker

Lees meer »

Webinar Het testament: doorgelicht en herbekeken

8 februari 2021 @ 13:00-17:00
€302 29 tickets beschikbaar

De redactie van een testament mag geen “bandwerk” worden. Daarom worden in deze opleiding de nodige redactionele tools verstrekt die als leidraad kunnen fungeren bij het opstellen of herbekijken van testamenten. Daarbij komen onder andere volgende topics aan bod: het legaat onder (opschortende en ontbindende) termijn, het legaat onder voorwaarde en het legaat met last, telkens met inbegrip van concrete voorbeelden. Ook de voor- en nadelen van de onderscheiden soorten legaten (algemeen en bijzonder legaat) worden besproken. Rekening houden met het schijnbaar onmogelijke of onvoorzienbare na de redactie van het testament (verval of herroeping van het legaat, tenietgaan van de gelegateerde zaak, vooroverlijden van de legataris en testamentaire plaatsvervulling, …) vormt eveneens een denkoefening.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Lees meer »

Webinar Kooprecht: recente rechtspraak – Onrechtmatige bedingen in B2B-overeenkomsten: nieuwe wet

10 februari 2021 @ 13:00-16:30
€302 40 tickets beschikbaar

In het eerste deel van deze opleiding wordt stilgestaan bij recente rechtspraak, zowel van het Hof van Cassatie als van de feitenrechters, inzake koopcontracten, hoofdzakelijk met betrekking tot onroerende goederen. In het tweede deel wordt ingegaan op de nieuwe regelgeving omtrent de onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen (de zogenaamde B2B-contracten), die op 1 december 2020 in werking zal treden.

Spreker:
Aloïs Van Oevelen, Emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

Lees meer »

Deontologie en de beroepspraktijk van de gerechtsdeurwaarder: geld en ondernemingszin

23 februari 2021 @ 16:00-20:00
Salons van Edel, Terbekehofdreef 13
Antwerpen, 2610 Belgium
+ Google Maps
€167 40 tickets beschikbaar

Tijdens deze praktijkgerichte vorming, exclusief toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders, krijgt u heldere inzichten over een aantal hete hangijzers, zoals de korte verjaringstermijn voor uw invorderingen, het financiële management van uw kantoor en de algemene principes van de deontologie. Dit alles aan de hand van concrete dossiers, en met concrete antwoorden.

Sprekers:
Mr. Edgar Boydens, advocaat Justia Law, gewezen Voorzitter Orde van Vlaamse Balies
Mr. Herman Ivo Goeyens, gerechtsdeurwaarder te Bilzen

Lees meer »

Kooprecht: recente rechtspraak – Onrechtmatige bedingen in B2B-overeenkomsten: nieuwe wet

25 februari 2021 @ 12:45-18:00
Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146
Oostkamp, 8020 Belgium
+ Google Maps
€302 40 tickets beschikbaar

In het eerste deel van deze opleiding wordt stilgestaan bij recente rechtspraak, zowel van het Hof van Cassatie als van de feitenrechters, inzake koopcontracten, hoofdzakelijk met betrekking tot onroerende goederen. In het tweede deel wordt ingegaan op de nieuwe regelgeving omtrent de onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen (de zogenaamde B2B-contracten), die op 1 december 2020 in werking zal treden.

Spreker:
Aloïs Van Oevelen, Emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

Lees meer »

maart 2021

Webinar Deontologie en de beroepspraktijk van de gerechtsdeurwaarder: geld en ondernemingszin

8 maart 2021 @ 15:30-19:00
€167 40 tickets beschikbaar

Tijdens deze praktijkgerichte vorming, exclusief toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders, krijgt u heldere inzichten over een aantal hete hangijzers, zoals de korte verjaringstermijn voor uw invorderingen, het financiële management van uw kantoor en de algemene principes van de deontologie. Dit alles aan de hand van concrete dossiers, en met concrete antwoorden.

Sprekers:
Mr. Edgar Boydens, advocaat Justia Law, gewezen Voorzitter Orde van Vlaamse Balies
Mr. Herman Ivo Goeyens, gerechtsdeurwaarder te Bilzen

Lees meer »

Webinar Eén jaar Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) – misverstanden en (mogelijke) oplossingen

22 maart 2021 @ 13:00-16:45
€302 40 tickets beschikbaar

De inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ligt ondertussen meer dan een jaar achter ons. Het nieuwe recht geeft echter nog steeds aanleiding tot heel wat vragen en onduidelijkheden, ook na de eerste reparatiewet. Tegelijk lijken een aantal nieuwe mogelijkheden die de wet biedt, in de praktijk nog niet ten volle te worden benut. Deze opleiding wil een antwoord bieden op de belangrijkste vragen waarmee u, als notaris wordt geconfronteerd bij de redactie van statuten en statutenwijzigingen.

Sprekers:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent
Kristof Maresceau, professor, Instituut Financieel recht, UGent en director-advocaat Deloitte Legal (LagaCorporate M&A)

Lees meer »
+ Exporteer Evenementen