Erf- en registratiebelasting 2016-2017 – Wetgeving Vlaamse, Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

SKU: 3500
Auteur

Bruno Peeters

ISBN

978-9-4603-5473-1

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 66,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Met ingang van 1 januari 2015 worden de Vlaamse registratie- en successierechten niet langer geïnd door de federale ontvangkantoren, maar door de Vlaamse Belastingdienst. Dit is een gevolg van de beslissing van het Vlaamse Gewest tot overname van “de dienst” van beide belastingen.

De bepalingen met betrekking tot de Vlaamse registratie- en succes sierechten (voortaan registratie- en erfbelasting genoemd) werden geïntegreerd in de sinds 1 januari 2014 in werking getreden Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Deze wetgevingsbundel bevat de integrale tekst van de nieuwe bepalingen inzake erf- en registratiebelasting zoals deze sinds 1 januari 2015 gelden in het Vlaamse Gewest maar ook nog de tekst van de bepalingen waarvoor de federale overheid bevoegd is gebleven.

Voor de volledigheid werden ook de wettelijke bepalingen met betrekking tot successie- en registratierechten, zoals deze nog steeds gelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest (in deze gewesten blijft de dienst van de belasting nog steeds verzekerd door de federale staat), opgenomen.

Extra informatie

Auteur

Bruno Peeters

ISBN

978-9-4603-5473-1

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 16 augustus 2016

Gepubliceerd op: 08 september 2016

Formaat: boek (170x250mm)

Aantal pagina’s: 504