Staatsrecht Praktische WettenCollectie – juni 2015

SKU: 3452

 54,99 incl. 6% btw

Uitverkocht

Omschrijving

Beknopte inhoudstafel:

– De gecoördineerde grondwet
– Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
– Gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973
– Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
– Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
– Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005
– Provinciedecreet van 9 december 2005
– Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
– Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie
– Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 15 juli 2015

Gepubliceerd op: 23 oktober 2015

Formaat: boek (170x250mm)

Aantal pagina’s: 0