Schattingsverslagen – Kwaliteitscharter

SKU: 3453
Auteur

Jaak Vermeiren

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 70,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen biedt een nieuw volwaardig alternatief ter vervanging van de voorafgaande schattingen inzake de erfbelasting. Het voldoet aan de moderne vereisten qua motivering van de besluitvorming en garandeert de neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de opsteller.

Door deze werkwijze toe te passen, kan de Vlaamse Overheid niet verweten worden rechter en partij te zijn in de waardebepaling van onroerende goederen die de grondslag vormen van de erfbelasting. VLABEL heeft zich geëngageerd de schattingsbedragen als bindend te beschouwen wanneer deze waardebepaling gebeurde volgens de richtlijnen van het kwaliteitscharter.

Dit werk belicht de achtergronden en motivaties van de totstandkoming van het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen. Het biedt een zicht op de toepassing ervan in de praktijk.

Jaak VERMEIREN is zelfstandig landmeter-expert sinds 1985. Hij is secretaris van de Koninklijke Maatschappij van Landmeters van de Provincie Antwerpen, secretaris van de Commissie Scheimuren van Antwerpen en zetelt als plaatsvervangend assessor in de Nederlandstalige kamer van de Federale Raad van Landmeters-experten.

Hij is medeauteur van het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen. Samen met zijn 2 zonen, eveneens landmeters-experten, is hij verbonden aan het landmeterskantoor J. VERMEIREN te ZWIJNDRECHT.

BELGISCHE ORDE VAN LANDMETERS-EXPERTEN VZW

Extra informatie

Auteur

Jaak Vermeiren

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 01 oktober 2015

Gepubliceerd op: 27 oktober 2015

Formaat: boek (170x250mm)

Aantal pagina’s: 114

Gerelateerde publicaties