De gevolgen van collectieve insolventieprocedures voor de executierechten van individuele schuldeisers

SKU: 3777-1
Auteur

Rubben Lindemans, Stan Brijs

ISBN

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

 56,00 incl. btw

Omschrijving

In dit werk bespreken Stan BRIJS en Rubben LINDEMANS de gevolgen van de vier belangrijkste collectieve insolventieprocedures (faillissement, vereffening, collectieve schul- denregeling en de gerechtelijke reorganisatie) op het executierecht van individuele schuldeisers. Voor elke collectieve insolventieprocedure wordt de precieze invloed geanalyseerd op de diverse stappen die een schuldeiser onderneemt om zijn schuldvordering te innen, zoals: het nastreven van een uitvoerbare titel, het leggen van een bewarend of een uitvoerend beslag, de verkoop van in beslag genomen goederen, de verdeling van de opbrengst bij wijze van rangregeling of evenredige verdeling, het uitwinnen van persoonlijke en zakelijke zekerheden, enz.

De tekst is initieel ontstaan als een praktische leidraad voor gerechtsdeurwaarders, maar is eveneens een nuttig naslagwerk geworden voor magistraten, advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen.

Rubben LINDEMANS studeerde in 2009 af aan de KU Leuven en behaalde in 2010 een Master in General Management aan de Vlerick Management School. In 2013 volgde hij de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar. Rubben begon in 2010 aan de Brusselse balie en is sinds 2012 aan de slag bij het advocatenkantoor NautaDutilh waar hij deel uitmaakt van het Litigation departement. Hij richt zich voornamelijk op commerciële en financiële geschillen, met een bijzondere aandacht voor het beslag- en insolventierecht. Hij is auteur van diverse artikels binnen voornoemde vakgebieden. Rubben is eveneens assistent aan de KU Leuven, campus Brussel voor het vak Handels-, Vennootschaps- en Economisch recht.

Stan BRIJS studeerde rechten in Brussel, Leuven, Bristol en Chicago. Sinds zijn eerste stappen in het zekerheden-en executierecht o.l.v. professor E. Dirix in 1993, is hij steeds actief gebleven in deze materie. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht (KULeuven). Hij is als partner bij het advocatenkantoor NautaDutilh actief in commercial litigation en arbitration, en in de restructuring&insolvency praktijk. Stan Brijs publiceert regelmatig in de materies van het insolventierecht en het nationaal en grensoverschrijdend beslag- en executierecht. Hij spreekt regelmatig op studiedagen en is actief in de redactie van
T.B.H. in het vakgebied insolventierecht.

Extra informatie

Auteur

Rubben Lindemans, Stan Brijs

ISBN

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 1 december 2015

Gepubliceerd op: 29 december 2015

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 230

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s