Vlaamse Codex Fiscaliteit 2021-2022

SKU: 4000
Auteur

Bruno Peeters

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 70,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF) zoals inmiddels meerdere malen gewijzigd bundelt de regelgeving met betrekking tot de belastingen en heffingen die volledig in eigen beheer van het Vlaamse Gewest worden gevestigd en ingevorderd.

Het gaat daarbij thans over de onroerende voorheffing, de kilometerheffing, de belasting op de inverkeerstelling, de kilometerheffing, de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen, de leegstandsheffing bedrijfsruimten, de erfbelasting, de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging, de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen.

Met de integratie van voormelde belastingen in de VCF wilde de Decreetgever ervoor zorgen dat het wetgevingstechnische kluwen dat in de loop der jaren voor deze belastingen is ontstaan, ontward wordt. Bovendien is voor de inning van deze belastingen naar een gelijklopende procedure gestreefd. Bedoeling is de transparantie, eenvormigheid en vereenvoudiging van de Vlaamse fiscale regelgeving te bevorderen. Vanuit dit opzet is ook gestreefd naar het opheffen of actualiseren van verouderde regelgeving.

In deze bundel is ook het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit opgenomen.

De materie is bijgehouden tot 1 juni 2021.

Extra informatie

Auteur

Bruno Peeters

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 01 juni 2021

Gepubliceerd op: 15 juli 2021

Formaat: 150x220mm

Aantal pagina’s: 252

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s