Laden Opleidingen

« Alle Opleidingen

 • Dit event is voorbij.

Webinar 1. Het nieuwe insolventierecht en de individuele executie / 2. Beslag- en executierecht: actuele ontwikkelingen

26 januari 2022 @ 15:30-19:15

€202,30 – €232,00

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

Dit seminarie valt uiteen in twee delen. Eerst bespreekt meester Stan Brijs een aantal praktische toepassingen van Boek XX WER inzake insolventie van ondernemingen die specifiek een impact hebben op de individuele executie en dus op uw praktijk. In het tweede deel bespreken meesters Karen Paridaen en Stan Brijs actuele vraagstukken met betrekking tot het beslag- en executierecht, met bijzondere aandacht voor de actuele rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.

Sprekers:
Stan Brijs, advocaat NautaDutilh, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
Karen Paridaen, advocaat NautaDutilh, auteur van o.m. Artikelsgewijze commentaar Ger.Recht (Kluwer)

Programma:

Onder meer volgende topics uit het insolventierecht komen aan bod:

 • Het nieuwe toepassingsgebied van het insolventierecht (bv. Is een bestuurder een onderneming en kan deze dus een gerechtelijke reorganisatie of faillissement aanvragen?)
 • Repetitieve aanvragen tot gerechtelijke reorganisatie schorsen de executie niet meer (tenzij …)
 • Onder welke omstandigheden kan na neerlegging van het verzoek gerechtelijke reorganisatie of zelfs na opening van het faillissement een vastgestelde verkoping toch nog verder gaan?
 • Behoudt een (fiscaal) derdenbeslag zijn bewarende werking na de opening van een gerechtelijke reorganisatie?
 • Het lot van een beslag, gevolgd door een niet-tegenwerpelijke verkoop, op zijn beurt gevolgd door het faillissement van de beslagene
 • Nieuwe principes inzake conflict tussen faillissement en individuele beslagprocedures (i.h.b. separatisten)
 • Wat met nieuwe inkomsten na faillissement? (behoren niet meer tot de boedel)
 • Gedwongen verkoop van een onverdeeld goed: wat als één mede-eigenaar in een insolventieprocedure zit?
 • De regels inzake kwijtschelding van schulden in het kader van het faillissement of “WCO III”:
  • Waarom krijgt de gewezen echtgenoot of gewezen wettelijk samenwonende partner geen opschorting of geen kwijtschelding meer voor schulden die vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van de schuldenaar?
  • Krijgt iedereen (automatisch) kwijtschelding? Wat met de termijn van drie maanden na het arrest GWH?
  • Hoe kan een schuldeiser of een curator zich verzetten tegen kwijtschelding?

Recente cassatierechtspraak uit het beslag- en executierecht handelt onder meer over volgende vragen:

 • Beslag bij uitbreiding en vergelijking (betekening kopij van gewaarmerkt afschrift wel/niet vereist?)
 • Onder welke omstandigheden kan een bewarend beslag abusief zijn?
 • Afgifteplicht van de derde-beslagene aan de gerechtsdeurwaarder i.g.v. verpanding van de beslagen vordering
 • Vernieuwing beslag nog mogelijk na intrekking in eerste aanleg gevolgd door hoger beroep?
 • Notariële akte: vereisten om een uitvoerbare titel te vormen?
 • Voorlopige tenuitvoerlegging (bv. Is de risicoaansprakelijkheid van artikel 1398 Ger.W. van toepassing bij vrijwillige uitvoering?)
 • Bedrieglijk wegmaken of vernietigen (art. 507 Sw.) van de toebehoren van een onroerend goed
 • Bevoegdheid beslagrechter
 • Dwangsom: actualiteit van de titel; noodzaak betekening van de bekrachtigende beslissing; rechtsmisbruik en gevolgen ervan
 • Uitvoering tegen vreemde staten (art.1412quinquies)
 • Simulatie – Beslag op goederen waarvan de beslagen schuldenaar de werkelijke eigenaar is

 Programmaoverzicht

Indien uw kantoor onder PC336 valt, kan u mogelijk gebruikmaken van een opleidingspremie ter waarde van € 30. Alle nuttige informatie vindt u op info@liberform.be.


Prijs: € 297 excl. btw per deelnemer
Ik schrijf me in samen met collegae: € 276,21 excl. btw per deelnemer
Ik ben lid van de NVKSG en betaal de ledenprijs: 267,30 excl. btw per deelnemer

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Gegevens

Datum:
26 januari 2022
Tijd:
15:30-19:15
Kosten:
€202,30 – €232,00
Opleidingen Categorieën:
, , ,

Voorzitter
Hendrik De Clerck, kandidaat-gerechtsdeurwaarder Davidts-Vindevogel-Geets Gerechtsdeurwaarders, voorzitter NVKSG-ANCSHJ
Erkenning
Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 452699 voor 3 punten.