Actuele ontwikkelingen in het beslag- en executierecht (webinar)

In huidig seminarie zullen meester Stan Brijs en meester Karen Paridaen ingaan op belangrijke principes, actuele ontwikkelingen en interessante vraagstukken in het beslag- en executierecht, relevant voor de praktijk van de gerechtsdeurwaarder, met inbegrip van de impact van collectieve insolventieprocedures. Hierbij behandelen zij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof, maar ook de rechtspraak van de feitenrechters.

Sprekers:
Stan Brijs, advocaat NautaDutilh, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven en auteur van diverse artikelen i.v.m. het insolventierecht en beslag
Karen Paridaen, advocaat NautaDutilh, auteur van o.m. Artikelsgewijze commentaar Ger.Recht m.b.t. bewarend beslag onder derden (Kluwer)

Koop Tickets €266,00 35 tickets beschikbaar