Inrichting van het Notariaat & Notariële Deontologie 2023

SKU: 3535-1-4
Auteur

André Michielsens, Hans De Decker

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 144,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Inrichting van het Notariaat
De notaris is een ambtenaar. Zijn statuut en de wijze waarop hij zijn ambt beoefent, worden geregeld in een organieke wet. Deze cursus is in hoofdzaak gewijd aan de studie van deze wet, in het bijzonder de inrichting van het ambt en de wettelijke voorschriften voor de beoefening van het ambt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het opstellen van akten. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de inrichting van de instellingen van het notariaat, in het bijzonder de genootschappen en de Nationale Kamer.

Notariële Deontologie
Dit boek behandelt de plichten van de notaris, als ambtenaar, maar ook als beoefenaar van een vrij beroep. De plichtenleer berust voor ieder ambt of beroep op algemene rechtsbeginselen, de eigenheid van het ambt of het beroep en de wetgeving. Daarnaast vormen ook de rechtspraak over de aansprakelijkheid en de codificatie van de plichtenleer door de Nationale Kamer belangrijke informatiebronnen. Het sluitstuk wordt gevormd door het tuchtrecht, waarvan de formele aspecten aan bod komen.

 

André Michielsens is erenotaris, eredirecteur van de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel, gewezen plaatsvervangend vrederechter in het achtste kanton Antwerpen (voorheen kanton Berchem), gewezen voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen en gewezen covoorzitter van de Internationale Raad voor het Belgisch Notariaat, gewezen voorzitter van de Notariële Zekerheid, erevoorzitter van het Europees notariaat (CNUE) en gewezen Ombudsman voor het Notariaat. Prof. Michielsens is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Hans De Decker is notaris, gastprofessor in de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel, gewezen vicevoorzitter (2013-2016) van de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat, gewezen voorzitter (2013-2016) van de Nederlandstalige kamer van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en plaatsvervangend vrederechter in het kanton Brasschaat, voorheen het kanton Schilde. Prof. De Decker is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

 

 

Extra informatie

Auteur

André Michielsens, Hans De Decker

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Gepubliceerd op: mei 2023

Formaat: 170x250mm

Aantal pagina’s: 132+254

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel Inrichting van het Notariaat

Bekijk enkele pagina’s Inrichting van het Notariaat

Bekijk de inhoudstafel Notariële Deontologie

Bekijk enkele pagina’s Notariële Deontologie

 

Gerelateerde publicaties