Inkomstenbelastingen én Vennootschappen en Verenigingen 2020 – voordeelprijs!

SKU: 3741-1
Auteur

Bruno Peeters, Carl Clottens

ISBN

978-9-4603-5534-9

Beschikbaar in

Soft cover (Print), E-book (download)

 99,00 incl. 6% btw

Wissen

Omschrijving

Deze bundel bevat het Wetboek Inkomstenbelastingen, aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020, aangevuld met de belangrijkste uitvoeringsbesluiten en programmawetten.

De Coronamaatregelen zijn eveneens verwerkt in de wetgeving. Voor een goed overzicht is een bijkomende rubriek “COVID-19Maatregelen” opgenomen. Hierin staan de meest belangrijke fiscale COVID-maatregelen gebundeld.

Aan de samenstelling en de opmaak is de nodige zorg besteed zodat dit een betrouwbaar, praktisch en vlot hanteerbaar werkinstrument is voor iedereen die professioneel met fiscaliteit bezig is.

De editie 2020 is samengesteld aan de hand van publieke bronnen zoals die op 1  augustus 2020 beschikbaar waren. De wetgeving is tot die datum gecoördineerd en geactualiseerd.


Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) vormt de belangrijkste hervorming die het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht de voorbije decennia heeft ondergaan. Het nieuwe wetboek brengt een doorgedreven vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van de regels toepasselijk op Belgische vennootschappen en verenigingen. Opmerkelijk is ook de structurele integratie van vennootschappen en verenigingen in eenzelfde wetboek, dat zowel het W.Venn. (1999), de VZW-wet (1921) als de wet op de beroepsverenigingen (1898) vervangt. De nieuwe regels krijgen gradueel uitwerking vanaf 1 mei 2019.

In deze tweede druk werd ook de reparatiewet van 28 april 2020 verwerkt, die tevens richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft omzet.

Naast het WVV zelf, zijn ook de invoeringswet en het uitvoeringsbesluit opgenomen. De concordantietabellen laten bovendien toe om de brug te maken naar de oude wetgeving, die voor bestaande vennootschappen en verenigingen relevant blijft gedurende de overgangsperiode. Dit maakt het wetboek tot een onmisbaar werkinstrument voor al wie in aanraking komt met vennootschappen en verenigingen.

Extra informatie

Auteur

Bruno Peeters, Carl Clottens

ISBN

978-9-4603-5534-9

Beschikbaar in

Soft cover (Print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: WIB 01 augustus 2020 – WVV 06 mei 2020

Gepubliceerd op: 15 september 2020

Formaat: 150x220mm

Aantal pagina’s: WIB 756 / WVV 316

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel WIB

Bekijk enkele pagina’s WIB

Bekijk de inhoudstafel WVV

Bekijk enkele pagina’s WVV

 

Gerelateerde publicaties