Impact van buitenlandse elementen op Belgische schenkingen, planningen en nalatenschappen: civiel en fiscaal geanalyseerd

Hotel Van der Valk Kapellestraat 146, Oostkamp, Belgium

Tijdens deze masterclass treedt u in gesprek met de sprekers over familiaal vermogensrechtelijke dossiers met buitenlandse aandachtspunten. Verhuisplannen van de cliënten richting het buitenland, een geplande schenking van het Franse buitenverblijf, een Belgische nalatenschap die een Amerikaanse effectenportefeuille bevat, een minderjarig kleinkind dat in Italië woont en bij plaatsvervanging tot een Belgische nalatenschap wordt geroepen… Dergelijke bijzonderheden zijn vaak geen evidentie. Uw kennis van de Belgische regels moet immers gecombineerd worden met praktische aandachtspunten uit Nederland, Frankrijk, Spanje...

In deze opleiding wordt zowel op civiel als fiscaal vlak ingegaan op relevante standpunten van VLABEL, recente rechtspraak en de uitwerking van IPR-regels. De sprekers leggen onder meer uit wanneer een dubbele belastingheffing om de hoek loert en of een verhuis naar het buitenland de herroepbaarheid van een schenking tussen echtgenoten kan doorkruisen. Tot slot komt aan bod wat de fiscale impact van het nieuwe verbintenissenrecht is op de (retroactieve) uitwerking van ontbindende voorwaarden (bv. een beding van terugkeer).

Sprekers:
Alain Van Geel, advocaat-vennoot bij Tiberghien, gewaardeerd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, IPR, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en legaten, erf- en registratiebelasting
Laura Goossens, advocaat-associate bij Tiberghien, gespecialiseerd in Belgische vermogensplanningen en vermogensplanningen in internationale context, IPR, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en legaten,
erf- en schenkbelasting.

Koop Tickets €370,00 20 tickets beschikbaar