Wetboek De wapenwetgeving 2022

SKU: 3663-1
Auteur

Peter De Smet

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print)

 133,00 incl. 6% btw

Omschrijving

Beschikbaar vanaf maart 2022

Spijts het relatief recent karakter van de wapenwet (8 juni 2006) blijft het normatief kader nog immer wijzigingen ondergaan, soms zelfs van ingrijpende aard. Deze bijsturingen situeren zich quasi uitsluitend op het inhoudelijke vlak. Qua structuur is deze regelgeving echter nog steeds een lappendeken gebleven. De begin 2021 geldende en opgenomen teksten zagen het daglicht tussen 1808 en 2020,
verschillen soms in het noorden en het zuiden van het land en liggen vervat in tal van wetten, decreten, koninklijke besluiten, regionale
besluiten, ministeriële besluiten en omzendbrieven, naast enkele verdragsrechtelijke clausules. Daarnaast neemt ook de greep vanuit
de EU op de regelgeving meer en meer toe.

Huidig compendium wil dienvolgens, zonder enige pretentie van encyclopedische volledigheid, zowel aan de professionele gebruiker
een handig, vlug en adequaat consultatie-instrument bieden, als ten behoeve van de jager, sportschutter, wapenbezitter, verzamelaar en
andere geïnteresseerden het kluwen van de vigerende bepalingen op een bevattelijke manier ontwarren.

Peter De Smet, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, publiceerde reeds diverse bijdragen over het wapenrecht in de
vakliteratuur, nam tevens de voortgezette vorming van magistraten in deze materie ter harte en was reeds ettelijke malen gastspreker op of voorzitter van colloquia dienaangaande. Met deze overzichtsbundel wil hij bijdragen tot een makkelijker toegankelijkheid van de
wapenreglementering sensu lato.

Extra informatie

Auteur

Peter De Smet

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op:  01 december 2021

Gepubliceerd op:  01 februari 2022

Formaat: 150x220mm

Aantal pagina’s: 685