Voordeelpakket! Inrichting van het Notariaat & Notariële Deontologie Studentenedities

SKU: 3715
Auteur

A. Michielsens, H. De Decker

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 80,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Inrichting van het Notariaat 2019 Studenteneditie 4de herwerkte uitgave

De notaris is een ambtenaar. Zijn statuut en de wijze waarop hij zijn ambt beoefent, worden geregeld in een organieke wet. Deze cursus is in hoofdzaak gewijd aan de studie van deze wet, in het bijzonder de inrichting van het ambt en de wettelijke voorschriften voor de beoefening van het ambt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het opstellen van akten. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de inrichting van de instellingen van het notariaat, in het bijzonder de genootschappen en de Nationale Kamer.

Notariële Deontologie 2019 Studenteneditie 3de herwerkte uitgave

Deze cursus behandelt de plichten van de notaris, als ambtenaar, maar ook als beoefenaar van een vrij beroep. De plichtenleer berust voor ieder ambt of beroep op algemene rechtsbeginselen, de eigenheid van het ambt of het beroep en de wetgeving. Daarnaast vormen ook de rechtspraak over de aansprakelijkheid en de codificatie van de plichtenleer door de Nationale Kamer belangrijke informatiebronnen. Het sluitstuk wordt gevormd door het tuchtrecht, waarvan de formele aspecten aan bod komen.

André Michielsens is ombudsman voor het notariaat. Daarnaast is hij erenotaris, eredirecteur van de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel, gewezen plaatsvervangend vrederechter in het achtste kanton Antwerpen, gewezen voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen en gewezen co-voorzitter van de Internationale Raad voor het Belgisch Notariaat, gewezen voorzitter van de Notariële Zekerheid, erevoorzitter van het Europees notariaat (CNUE). Prof. Michielsens is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Hans De Decker is notaris, gastprofessor in de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel, gewezen vicevoorzitter (2013-2016) van de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat, gewezen voorzitter (2013-2016) van de Nederlandstalige kamer van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke
Federatie van het Belgisch Notariaat en plaatsvervangend vrederechter in het kanton Schilde. Prof. De Decker is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Extra informatie

Auteur

A. Michielsens, H. De Decker

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 05 mei 2019

Gepubliceerd op: 29 februari 2020

Formaat: 170x250mm

Aantal pagina’s: 216+124

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel Inrichting in het Notariaat
Bekijk enkele pagina’s Inrichting in het Notariaat

Bekijk de inhoudstafel Notariële Deontologie
Bekijk enkele pagina’s Notariële Deontologie

 

Gerelateerde publicaties