Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2023-2024

SKU: 3658-2-1
Auteur

Carl Clottens

ISBN

978-9-4603-5570-7

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

 80,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) vormt de belangrijkste hervorming die het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht de voorbije decennia heeft ondergaan. Het nieuwe wetboek brengt een doorgedreven vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van de regels toepasselijk op Belgische vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Opmerkelijk is ook de structurele integratie van vennootschappen, verenigingen en stichtingen in eenzelfde wetboek, dat zowel het W.Venn. (1999), de V&S-wet (1921) als de wet op de beroepsverenigingen (1898) vervangt. De nieuwe regels krijgen gradueel uitwerking vanaf 1 mei 2019.

In deze vijfde druk werden de diverse wetten verwerkt die het WVV intussen hebben gewijzigd, waaronder de wet van 25 mei 2023, die Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (de zgn. Mobiliteitsrichtlijn) omzet. Naast het WVV zelf, zijn ook de invoeringswet (die o.a. de overgangsregeling bevat) en het uitvoeringsbesluit (KB WVV) opgenomen. De concordantietabellen laten bovendien toe om de brug te maken naar de oude wetgeving, die voor bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen relevant blijft gedurende de overgangsperiode.

Dit maakt het wetboek tot een onmisbaar werkinstrument voor al wie in aanraking komt met vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Carl Clottens is advocaat (counsel) bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2004. Hij is voornamelijk actief in het vennootschaps- en financieel recht en fusies en overnames. Daarnaast is hij gastdocent aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. In 2011 promoveerde hij aan de KU Leuven tot doctor in de rechten met een proefschrift over proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen (met als promotor Koen Geens), dat werd bekroond met de driejaarlijkse Prijs Pierre Coppens. Hij is auteur van talrijke academische publicaties en spreekt regelmatig op juridische congressen en seminaries. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap/Revue Pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV) was hij nauw betrokken bij de hervorming van het vennootschapsrecht.

Extra informatie

Auteur

Carl Clottens

ISBN

978-9-4603-5570-7

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 1 september 2023

Gepubliceerd op: 1 september 2023

Formaat: 150x220mm

Aantal pagina’s: 420

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Korting

Er is 30% korting voorzien voor studenten.

Gelieve in te loggen om van deze voordelen te genieten.