BIBF CODEX 2016 – Fundamentele wetgeving

SKU: 3481
Auteur

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ISBN

978-9-4603-5454-0

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download), Hard Cover (print)

 104,00 127,00 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het BIBF is een publiekrechtelijke instelling die als opdracht heeft het tableau van de beroepsbeoefenaars en de lijst van de stagiairs bij te houden, en toe te zien op de opleiding en de permanente organisatie van een korps van specialisten, die bekwaam moeten zijn de bij wet bepaalde boekhoudwerkzaamheden uit te voeren met alle vereiste waarborgen. Het Instituut ziet er eveneens op toe dat de deontologische regels worden nageleefd en staat ook in voor de organisatie van de stage die leidt tot de wettelijke erkenning als boekhouder(-fiscalist).

Het Instituut telt meer dan 6.000 leden en stagiairs, boekhouders en boekhouders-fiscalisten.

www.bibf.be 

Sinds 1 juli 2013 telt het instituut zowel zelfstandige leden en stagiairs als boekhouders-fiscalisten die in loondienst of in overheidsdienst werken.

BIBF Codex – Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

In de BIBF Codex 2016 vinden de boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars alle relevante basiswetgeving die zij nodig hebben in hun dagdagelijkse beroepsactiviteit.

De structuur van de BIBF Codex is overzichtelijk en maakt de Codex zeer gebruiksvriendelijk.
Als naaste adviseur van de zelfstandige ondernemer, van andere vrije beroepsbeoefenaars en meer algemeen van elke KMO, is deze fundamentele wetgeving, gebundeld in dit wetboek van meer dan 1000 pagina’s, dan ook een onmisbaar werkinstrument voor elke erkende boekhouder( fiscalist).

De erkende boekhouder(-fiscalist) vindt er de meest relevante actuele wetgeving in terug:
1. Wetgeving betreffende het beroep: alle relevante wetgeving betreffende het beroep van boekhouder(-fiscalist), inclusief de nieuwe wetgeving betreffende het bekwaamheidsexamen dat in werking treedt vanaf 1 januari 2017.
2. Fiscaliteit
– Federaal: WIB, KB/WIB, WIGB (aanslagjaar 2016 – inkomsten 2015), mét aanpassing bedragen ten gevolge van de Taxshift, BTW-wetboek en respectievelijke KB’s en MB’s
– Regionaal: Vlaamse Codex Fiscaliteit, Besluit tot uitvoering Vlaamse Codex Fiscaliteit, Registratierechten per gewest en respectievelijke KB’s, Successierechten per gewest en respectievelijke KB’s
3. Wetgeving betreffende de ondernemingen: Uittreksel uit het Wetboek Economisch Recht, de KB’s betreffende de boekhoudwetgeving, Vennootschappenrecht en KB, VZW-Wet, Hypotheekwet, Faillissementswet, Continuïteit van de ondernemingen en Arbeidsovereenkomsten
4. Concordantietabellen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van het Besluit tot uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, integraal te consulteren in het laatste deel van dit bundel. Tevens gratis te downloaden op www.mijnwetboek.be.

Bovendien is deze BIBF Codex het enige wetboek dat stagiairs mogen gebruiken op het praktisch bekwaamheidsexamen. De Codex is eveneens verkrijgbaar in de Franse taal (Codex IPCF).

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), Legrandlaan 45 • 1050 Brussel tel.: 02/626 03 80 • fax: 02/626 03 90 • e-mail: info@bibf.be.

www.bibf.be

Zoals u weet, is de regionalisering van de wetgeving op gang getrokken. Bepaalde materies zijn deels of volledig overgeheveld naar de Vlaamse Codex fiscaliteit waaronder sommige bepalingen uit het WIB, het WIGB, Registratierechten – Vlaamse Gewest, Successierechten – Vlaamse Gewest, en respectievelijke KB’s.

U vindt artikelsgewijs een verwijzing naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit indien van toepassing.
U kan de concordantietabellen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van het Besluit tot uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit integraal consulteren in het laatste deel van dit bundel. U kan ze tevens gratis downloaden op www.mijnwetboek.be.

Extra informatie

Auteur

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ISBN

978-9-4603-5454-0

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download), Hard Cover (print)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 15 maart 2016

Gepubliceerd op: 17 mei 2016

Formaat: groot formaat (215x279mm)

Aantal pagina’s: 1410