Geschiedenis en statuut van de ere-advocaat + Een vrederechter vertelt: voordeelprijs!

SKU: 3910
Auteur

Dirk Lindemans, Gilbert Putteman

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

 70,00 incl. btw

Op voorraad

Omschrijving

De heer Dirk Lindemans, gewezen Stafhouder balie Brussel, licht voor het eerst het statuut van de ere-advocaat in België uitvoerig toe. Is het een ‘eretitel’ of kan de titel worden gevoerd door elk ‘gewezen advocaat’? Is het voeren van de titel een recht of een gunst? Zijn er ‘verplichtingen’ verbonden aan het voeren van de titel? En eventuele rechten?
Het statuut van de ere-advocaat wordt ook gekaderd in de ruimere context van eershalve titeldracht in andere beroepen en ambten.

Dit statuut is enkel uniform wat betreft de minimale in de wet vastgelegde vereisten, maar zeer divers in zijn toepassingsmodaliteiten. Het varieert van balie tot balie. Meer eenheid lijkt wenselijk. Maar dan moet vooraf bepaald worden of de machtiging tot het dragen van de titel van ere-advocaat veeleer een erkenning van bijzondere verdiensten is, dan wel veeleer een recht van elke gewezen advocaat die voldoet aan de (minimale) vereisten voor toekenning van de machtiging. Deze studie reikt de elementen voor dit debat aan.

Dirk Lindemans is ere-advocaat. Maar hij is nog nauw verbonden met de advocatenwereld, onder meer als lid van de Commissie Deontologie van de Orde van Vlaamse Balies.


Gilbert Putteman, vrederechter van het kanton Vilvoorde, breekt in zijn uitnodigend en vlot geschreven boek, een lans voor de handhaving van de menselijke aanpak bij het zoeken naar een oplossing voor één of ander geschil. Aan de hand van een zestigtal geanonimiseerde praktijkgevallen gunt hij de lezer een inkijk in de boeiende wereld van een vrederechter. Naast aandacht aan de regio en het kanton, waarin hij zijn ambt uitoefent, laat hij de lezer ook genieten van een aantal bijzondere en inspirerende ontmoetingen die zijn pad kruisten. Inge Heremans, beter gekend als ilah (Cordelia), zorgde voor de passende tekeningen. Een absolute aanrader voor iedereen die iets meer wil vernemen over de figuur van de vrederechter.

Gilbert Putteman is vrederechter in Vilvoorde.
De auteur behaalde na zijn diploma rechtswetenschappen aan de K.U.Leuven een bijzondere master in het vennootschapsrecht aan de K.U.B. Na een 23 jarige carrière als advocaat aan de balie te Brussel, treedt hij toe tot demagistratuur. Eerst als magistraat bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, en sinds 2006 als vrederechter van het kanton Vilvoorde. De heer Putteman is een man van de praktijk en heeft steeds de laagdrempeligheid van de kantonnale rechter gekoesterd.
Zijn tweede leven situeert zich in de kunst. Regelmatig wordt op hem beroep gedaan als inleider, curator en publicist.

Extra informatie

Auteur

Dirk Lindemans, Gilbert Putteman

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel Ere-advocaat

Bekijk enkele pagina’s Ere-advocaat

Bekijk de inhoudstafel Vrederechter

Bekijk enkele pagina’s Vrederechter

Start