Wetboek De wapenwetgeving 2019

SKU: 3663
Auteur

Peter De Smet

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print)

 85,00 incl. btw

Uitverkocht

Omschrijving

Spijts het relatief recent karakter van de wapenwet (8 juni 2006) blijft het normatief kader nog immer wijzigingen ondergaan, soms zelfs van ingrijpende aard. Deze bijsturingen situeren zich quasi uitsluitend op het inhoudelijke vlak. Qua structuur is deze regelgeving steevast een lappendeken gebleven. De anno 2019 geldende teksten zagen het daglicht tussen 1808 en 2019, verschillen soms in het noorden en het zuiden van het land en liggen vervat in tal van wetten, decreten, Koninklijke besluiten, regionale besluiten, ministeriële besluiten en omzendbrieven, naast enkele verdragsrechtelijke clausules. Daarnaast neemt ook de greep van uit de EU op de regelgeving meer en meer toe.

Huidig compendium wil dienvolgens, zonder enige pretentie van encyclopedische volledigheid, zowel aan de professionele gebruiker een handig, vlug en adequaat consultatie-instrument bieden, als ten behoeve van de jager, sportschutter, wapenbezitter, verzamelaar en andere geïnteresseerden het kluwen van de vigerende bepalingen op een bevattelijke manier ontwarren.

Peter De Smet, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, publiceerde reeds diverse bijdragen over het wapenrecht in de vakliteratuur, nam tevens de voortgezette vorming van magistraten in deze materie ter harte en was reeds ettelijke malen gastspreker op of voorzitter van colloquia dienaangaande. Met deze overzichtsbundel wil hij bijdragen tot een makkelijker toegankelijkheid van de wapenreglementering sensu lato.

Extra informatie

Auteur

Peter De Smet

ISBN

Beschikbaar in

Soft Cover (print)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 25 september 2019

Gepubliceerd op: 30 april 2019

Formaat: 150x220mm

Aantal pagina’s: 678

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties