Strafrecht en Strafvordering Praktische WettenCollectie – juli 2015

SKU: 3448
Auteur

 54,99 incl. btw

Uitverkocht

Omschrijving

Beknopte inhoudstafel:

– Strafwetboek van 8 juni 1867
– Wetboek van strafvordering
– Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden
– Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten
– Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie
– Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
– Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt hechtenis
– Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
– Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel
– Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen
die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

Extra informatie

Auteur

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 15 juni 2015

Gepubliceerd op: 23 oktober 2015

Formaat: boek (170x250mm)

Aantal pagina’s: 0