Abonnement: Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 41 2022

SKU: 4705
Auteur

Charlotte Declerck, Ignace Claeys, Jan Bael, Katrijn Boone

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

ISBN

978-9-4603-5561-5

 98,58 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notariaat” in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

Deze publicatie komt tot stand n.a.v. het congres aan de UGent, Instituut Notarieel Recht.

Sprekers/auteurs:

De wet van 19 januari 2022 “houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het Burgerlijk Wetboek” werd op 14 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad op 1 juli 2022 in werking. Twee afzonderlijke wetten van 28 april 2022 verschenen op 1 juli 2022 en voerden respectievelijk boek 1 “Algemene bepalingen” en boek 5 “Verbintenissen” in, die allebei op 1 januari 2023 in werking zullen treden. De 41ste editie van de Rechtskroniek focust op deze nieuwe wetgeving.

De hercodificatie van het huwelijksvermogensrecht in titel 3 van boek 2 BW
Prof. dr. Charlotte Declerck, hoofddocent UHasselt en
mevrouw Katrijn Boone, Teamleader en juridisch adviseur
Consultatiecentrum Fednot

Katrijn Boone en Charlotte Declerck belichten voor u in praktische vragen en antwoorden de hercodificatie van de bestaande regels inzake het huwelijksvermogensrecht. Deze materie werd nog maar hervormd met ingang van 1 september 2018 door de wet van 22 juli 2018, maar het recht blijkt op meerdere punten andermaal gewijzigd.

Nalatenschappen, schenkingen en testamenten gecodificeerd in boek 4 BW: een bespreking van de wijzigingen
Prof. dr. Jan Bael, hoogleraar UGent en erenotaris

Boek 4 is méér dan een loutere codificatie van de materie van de nalatenschappen, giften en erfovereenkomsten.
De bijdrage van Jan Bael behandelt de wijzigingen aangebracht aan het familiaal vermogensrecht dat in werking is getreden op 1 september 2018. De wijzigingen die de wet van 30 juli 2022 intussen al aanbracht aan boek 4, worden eveneens besproken. Uit de bijdrage blijkt dat een aantal wijzigingen door deze twee wetten de inhoud wijzigen van het tot 1 juli 2022 geldende familiaal vermogensrecht.

Aandachtspunten voor het notariaat na de codificatie van het verbintenissenrecht in boek 5 BW
Prof. dr. Ignace Claeys, hoogleraar UGent en advocaat balie Brussel (Eubelius)

Vanaf 1 januari 2023 treden de algemene bepalingen van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek alsook het nieuwe verbintenissenrecht in werking. Ignace Claeys gaat in op de werking in de tijd van de nieuwe regels en op de belangrijkste nieuwigheden die de boeken 1 en 5 met zich meebrengen, waaronder de nieuwe sancties bij een schending van optie- en voorkeurscontracten, de algemene nietigheid van kennelijk onevenwichtige niet-onderhandelbare bedingen, de kennelijke ongeschiktheid van vernietigingsvorderingen, de eenzijdige sancties, de nieuwe sancties, nieuwe regels inzake de duur van overeenkomsten, de imprevisieleer, de nieuwe regels inzake schade- en exoneratiebedingen, de uitsluiting van de zakelijke werking van de ontbinding wegens wanprestatie ten aanzien van derden te goeder trouw, de ontbindende voorwaarde, de cessie van schulden en contracten, en nog veel meer.

 

 

Extra informatie

Auteur

Charlotte Declerck, Ignace Claeys, Jan Bael, Katrijn Boone

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

ISBN

978-9-4603-5561-5

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 10 november 2022

Gepubliceerd op: 10 november 2022

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 196

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties