Geschiedenis en statuut van de ere-advocaat

SKU: 3736
Auteur

Dirk Lindemans

ISBN

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

 43,00 incl. btw

Op voorraad

Omschrijving

De heer Dirk Lindemans, gewezen Stafhouder balie Brussel, licht voor het eerst het statuut van de ere-advocaat in België uitvoerig toe. Is het een ‘eretitel’ of kan de titel worden gevoerd door elk ‘gewezen advocaat’? Is het voeren van de titel een recht of een gunst? Zijn er ‘verplichtingen’ verbonden aan het voeren van de titel? En eventuele rechten?
Het statuut van de ere-advocaat wordt ook gekaderd in de ruimere context van eershalve titeldracht in andere beroepen en ambten.

Dit statuut is enkel uniform wat betreft de minimale in de wet vastgelegde vereisten, maar zeer divers in zijn toepassingsmodaliteiten. Het varieert van balie tot balie. Meer eenheid lijkt wenselijk. Maar dan moet vooraf bepaald worden of de machtiging tot het dragen van de titel van ere-advocaat veeleer een erkenning van bijzondere verdiensten is, dan wel veeleer een recht van elke gewezen advocaat die voldoet aan de (minimale) vereisten voor toekenning van de machtiging. Deze studie reikt de elementen voor dit debat aan.

Dirk Lindemans is ere-advocaat. Maar hij is nog nauw verbonden met de advocatenwereld, onder meer als lid van de Commissie Deontologie van de Orde van Vlaamse Balies.

Extra informatie

Auteur

Dirk Lindemans

ISBN

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 15 augustus 2020

Gepubliceerd op: 15 september 2020

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 72

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Recensies

Recensie T.Not. nr. 1-2021

 

Gerelateerde publicaties