Abonnement: Rechtskroniek voor het Notariaat (RKN) Deel 43 2023

SKU: 6800
Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Auteur

André Michielsens, Elise Maes, Pieter-Jan Defoort, Victor Godart

ISBN

978-9-4603-5575-2

 98,58 incl. btw

Wissen

Omschrijving

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de “Rechtskroniek voor het Notariaat” in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

Deze publicatie komt tot stand naar aanleiding van het congres aan de UGent, Instituut Notarieel Recht.

Sprekers/auteurs:

De drieënveertigste Rechtskroniek voor het Notariaat wordt gewijd aan drie onderwerpen die voor de notarissen en notariële medewerkers, maar ook voor advocaten en magistraten erg relevant zijn: de nieuwe Vlaamse pachtwetgeving, met bijzondere aandacht voor de notariële topics, het nieuwe decreet woonreservegebieden, waarbij een overzicht wordt gegeven van de
ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebied, en nog maar eens het nieuwe familiaal vermogensrecht, waarbij ingegaan wordt op de moeilijke vraagwelke houding de notaris moet aannemen wanneer een reservataire erfgenaam
wordt onterfd. De drie onderwerpen worden gebracht door sprekers die over een grondige kennis van hun onderwerp beschikken.

Het Vlaams Pachtdecreet: en de notaris, hij ploegde voort
Victor Godart, doctoraatsonderzoeker, Universiteit Gent, Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht, Universiteit Gent
Elise Maes, kandidaat-notaris, praktijkassistente, Universiteit Gent, Instituut voor Notarieel Recht, Universiteit Gent


De lang verwachte hervorming van de pachtwetgeving in Vlaanderen kondigt zich aan. Deze bijdrage betreft in de eerste plaats een opfrissing van de bepalingen van de Pachtwet, waarna we bijzondere aandacht besteden aan de wijzigingen die het nieuwe Pachtdecreet voor ogen heeft. Daarnaast worden enkele voor het notariaat relevante topics uitgelicht, onder meer het voorkooprecht, de onderpacht en pachtoverdracht, de uitoefening van het beroep binnen een (landbouw)vennootschap, enz. zodat de notaris optimaal wordt klaargestoomd voor de nieuwe regelgeving.

De notaris en de onterfde reservataire erfgenaam
André Michielsens, erenotaris, eredirecteur opleiding Notariaat VUB, erevoorzitter Nationale Kamer voor Notarissen

Een reservataire erfgenaam die onterfd wordt kan zijn reservatair aandeel enkel door inkorting in waarde herstellen wanneer de nalatenschap voor het overige aan andere reservataire erfgenamen toekomt. Hoe kan die erfgenaam zijn vordering realiseren en zijn reserve veiligstellen? Als de rechten van de reservataire erfgenaam daardoor herleid zijn tot een gewone schuldvordering
rijst de vraag naar de positie en de rechten van de niet onterfde reservataire erfgenaam. Hoe moet de notaris hiermee omgaan? Welke wegen kan of moet de notaris volgen? Uiteindelijk zal moeten uitgemaakt worden hoe de notaris zijn bijstandsverplichting moet invullen.

Overzicht van de ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebied volgens het decreet Woonreservegebieden
Pieter-Jan Defoort, advocaat bij LDR en master in de Ruimtelijke Planning

Op 7 juli 2023 is het langverwachte ‘Woonreservedecreet’ in werking getreden. Dit decreet werd in het Vlaamse parlement goedgekeurd tegelijk met het Instrumentendecreet. Samen beogen de decreten een stap te zetten in de realisatie van de veel besproken ‘bouwshift’. Het Woonreservedecreet maakt tabula rasa van de regels voor de vergunningsmogelijkheden in de
woonuitbreidingsgebieden, en het decreet voorziet een beperkt aantal nieuwe regels voor de ontwikkeling van de woonuitbreidingsgebieden. De uiteenzetting bespreekt de nieuwe regels voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning
voor een grond gelegen in een woonuitbreidingsgebied.

 

Extra informatie

Beschikbaar in

Soft Cover (print), E-book (download)

Auteur

André Michielsens, Elise Maes, Pieter-Jan Defoort, Victor Godart

ISBN

978-9-4603-5575-2

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 30 november 2023

Gepubliceerd op: 30 november 2023

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 132

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties