Inkomstenbelastingen 1919-2020 – Buitengewone en tijdelijke heffingen

SKU: 3717-1-1
Auteur

Dirk Deschrijver

ISBN

978-9-4603-5544-8

Beschikbaar in

Soft Cover (print)

 92,00 incl. btw

Op voorraad

Omschrijving

Enkele Kamerleden van de Belgische politieke partij “PVDA-PTB” legden op 5 november 2020 een wetsvoorstel neer op het bureau van de Kamer tot oprichting van een coronasteunfonds ter ondersteuning van de zelfstandigen en de kmo’s. Dit fonds zou worden gefinancierd door middel van een buitengewone en tijdelijke belastingheffing op de tijdens de COVID-19-pandemie door de grote ondernemingen geboekte superwinsten (Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 1621/001).

In de Belgische doctrine werd tot nu toe geen globaal overzicht gewijd aan de buitengewone en tijdelijke heffingen in de inkomstenbelastingen in de periode 1919-2020. Een belangrijk onderdeel van die heffingen vormden de oorlogswinstbelastingen van na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Zo kan men uit de toelichting tot de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 ook afleiden dat er nog altijd betwistingen inzake de speciale of extra-belasting ingevoerd door de wetten van 15 en 16 oktober 1945 bestaan, welke nog niet definitief opgelost zijn (Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 1577/001, 90)! Maar ook de conjunctuurheffingen waren vooral in de periode van 1920 tot 1957 van belang.

Deze bijdrage poogt aan die vastgestelde leemte bij wijze van een bondige synthese te verhelpen. Het zal blijken dat ook voor de toepassing van de huidige regels en begrippen in de inkomstenbelastingen een inzicht in die heffingen nog van enig nut kan zijn. Dit geldt eveneens voor mogelijke wetgeving in de toekomst inzake een taxatie van uitzonderlijke winsten van ondernemingen.

Dirk Deschrijver behaalde zijn diploma rechten aan de UIA. Aan de VUB behaalde de auteur een bijzondere licentie in de fiscale wetenschappen en een bijzondere licentie in het economisch recht. Hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap/Revue Pratique des Sociétés, van de redactie van het Algemeen Fiscaal Tijdschrift en auteur van diverse bijdragen en werken inzake het fiscaal recht.

Boekbespreking in TFR nr. 610/2021

Extra informatie

Auteur

Dirk Deschrijver

ISBN

978-9-4603-5544-8

Beschikbaar in

Soft Cover (print)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 19 juli 2021

Gepubliceerd op: 19 juli 2021

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 244

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Gerelateerde publicaties