Beperkt aanbod! Bundeling Erfrecht voor Fiscale Hogeschool

SKU: 3811
Auteur

Rik Deblauwe

ISBN

Beschikbaar in

Soft cover (Print), E-book (download)

 125,00 incl. btw

Omschrijving

Uniek aanbod – Bundeling Erfrecht
2 handboeken voor de prijs van 125 euro i.p.v. 143 euro (incl. btw) tot 15 jan 2021

***

Het nieuwe erfrecht anno 2019

Door de wetten van 31 juli 2017 en 22 juli 2018, werden een heel aantal artikelen in het Burgerlijk Wetboek over het erfrecht aan de nieuwe maatschappelijke omstandigheden aangepast. Dit werk geeft een kort overzicht van de niet gewijzigde bepalingen en gaat dieper in op de wijzigingen, hoofdzakelijk aan de hand van de voorbereidende werken.


Het erfrecht anno 2018 praktisch toegelicht – Modellen van brieven en akten

In dit congresboek worden onder meer de volgende modellen besproken:

• brieven die de notaris kan sturen aan de 2e echtgenote in verband met omzetting van het vruchtgebruik;
• clausule in te lassen in een schenkingsakte ter ontneming van het vruchtgebruik van de echtgenote bij wettelijke terugkeer;
• schenking aan de kleinkinderen waarvan de ouder nog leeft;
• optie tot overname bij verdeling;
• latere vrijstelling van inbreng; latere verplichting tot inbreng;
• waardering van schenking in de akte bij schenking met beperking van beschikkingsrecht;
• vrijwillige inbreng in natura;
• verzaking aan inkorting tijdens het leven van de schenker;
• toestemming in een doorschenking;
• punctuele erfovereenkomst;
• globale erfovereenkomst;
• verklaring van behoud;
• …

Voor de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van de clausules wordt verwezen naar R. DEBLAUWE, Het nieuwe erfrecht anno 2018, burgerrechtelijk en fiscaal, KnopsPublishing, 2018 dat in het opleidingspakket vervat zit.

Extra informatie

Auteur

Rik Deblauwe

ISBN

Beschikbaar in

Soft cover (Print), E-book (download)

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel Erfrecht Anno 2019

Bekijk enkele pagina’s Erfrecht Anno 2019

Bekijk de inhoudstafel Modellen brieven en akten 

Bekijk enkele pagina’s Modellen brieven en akten