Vennootschappen en Verenigingen + Financieel recht 2020 aan voordeelprijs!

SKU: 3736-1
Auteur

Carl Clottens, Koen Geens, Veerle Colaert

ISBN

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

 143,00 incl. 6% btw

Omschrijving

Vennootschappen en verengingen

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) vormt de belangrijkste hervorming die het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht de voorbije decennia heeft ondergaan. Het nieuwe wetboek brengt een doorgedreven vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van de regels toepasselijk op Belgischev vennootschappen en verenigingen. Opmerkelijk is ook de structurele integratie van vennootschappen en verenigingen in eenzelfde wetboek, dat zowel het W.Venn. (1999), de VZW-wet (1921) als de wet op de beroepsverenigingen (1898) vervangt. De nieuwe regels krijgen gradueel uitwerking vanaf 1 mei 2019.

In deze tweede druk werd ook de reparatiewet van 28 april 2020 verwerkt, die tevens richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft omzet.

Naast het WVV zelf, zijn ook de invoeringswet en het uitvoeringsbesluit opgenomen. De concordantietabellen laten bovendien toe om de brug te maken naar de oude wetgeving, die voor bestaande vennootschappen en verenigingen relevant blijft gedurende de overgangsperiode. Dit maakt het wetboek tot een onmisbaar werkinstrument voor al wie in aanraking komt met vennootschappen en verenigingen.

Carl Clottens is advocaat (counsel) bij Eubelius en lid van de Brusselse balie sinds 2004. Hij is voornamelijk actief in het vennootschaps- en financieel recht en fusies en overnames. Daarnaast is hij gastdocent aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. In 2011 promoveerde hij aan de KU Leuven tot doctor in de rechten met een proefschrift over proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen (met als promotor Koen Geens), dat werd
bekroond met de driejaarlijkse Prijs Pierre Coppens. Hij is auteur van talrijke academische publicaties en spreekt regelmatig op juridische congressen en seminaries. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap / Revue Pratique des Sociétés (TRV-RPS). Als lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV) was hij nauw betroken bij de hervorming van het vennootschapsrecht.

*****

Financieel recht

Dit wetboek bundelt alle belangrijke wetgeving uit het actuele financieel recht.

Prof. dr. Veerle Colaert (hoogleraar KU Leuven), Prof. dr. Carl Clottens (gastdocent KU Leuven; advocaat te Brussel)  en Prof. dr. Koen Geens (buitengewoon hoogleraar KU Leuven) en stonden in voor de selectie.
De voornaamste Europese Verordeningen en Belgische wetten en KBs zijn thematisch geordend in drie grote rubrieken:

• toezicht,
• bankrecht,
• effectenrecht.

Het is uitgegeven in een handig boekformaat, en ook digitaal te raadplegen.

Deze codex maakt studenten van het vak “Bank- en Effectenrecht” aan de KU Leuven wegwijs in de enorme massa wetteksten die het financieel recht beheerst. Aangezien in dat vak alle grote thema’s uit het Belgisch financieel recht aan bod komen, is het wetboek ook voor de professionele jurist een bijzonder gewaardeerd werkinstrument voor al wie in de praktijk met het financieel recht in aanraking komt.

De teksten zijn bijgewerkt tot 1 september 2020.

Extra informatie

Auteur

Carl Clottens, Koen Geens, Veerle Colaert

ISBN

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

Gerelateerde publicaties