Wetgevingsbundel Migratierecht 2021-2022

SKU: 3736-1-2
Auteur

Dirk Vanheule, Ellen Desmet, Steven Bouckaert

ISBN

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

 89,50 incl. btw

Omschrijving

Migratierecht is een verzamelterm voor het geheel van rechtsregels die de rechtspositie van de niet-Belg die naar België wil immigreren of die er geïmmigreerd is, beheersen. In strikte zin omvat het de voorschriften die het verblijfsrechtelijk statuut regelen. Deze verblijfsregeling is uitgewerkt in de federale Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en haar uitvoeringsbepalingen. Andere belangrijke aspecten in het leven van niet-Belgen, zoals de toegang tot de arbeidsmarkt, sociale bescherming of de verwerving van de Belgische nationaliteit, liggen vervat in een veelheid aan regelgeving op federaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau.

Bovendien speelt in de beleidsdomeinen van vrij verkeer, immigratie en asiel ook de Europese Unie een belangrijke rol. Het Europese burgerschap en de daarmee verbonden rechten van vrij verkeer en vestiging bepalen de migratierechtelijke positie van burgers uit andere lidstaten van de EU. Maar ook ten aanzien van niet-Unieburgers die naar of  binnen de Europese Unie migreren, is een Unierechtelijk immigratie- en asielkader gegroeid.

Tenslotte mag ook de internationaalrechtelijke dimensie van het migratierecht niet worden veronachtzaamd. Internationale verdragen regelen belangrijke aspecten van bijvoorbeeld tewerkstelling, asiel en nationaliteit. Bij het voeren van een migratiebeleid zijn overheden bovendien gehouden tot eerbiediging van mensenrechtenverdragen, waaraan ook migranten rechten ontlenen.

Deze bundel is bedoeld als een werkinstrument voor onze studenten. Die doelstelling heeft onze keuzes bij deze ruime verzameling van voor het migratierecht relevante internationale, supranationale en nationale teksten geïnspireerd. De teksten zijn geordend in drie delen: internationaal recht, Europese Unierecht en Belgisch recht (federaal, Vlaanderen en Brussel). Op deze wijze hopen wij een aantal noodzakelijke teksten voor de studie in één handige bundel te hebben verzameld.

Dirk Vanheule, UAntwerpen
Ellen Desmet, UGent
Steven Bouckaert, KU Leuven

Extra informatie

Auteur

Dirk Vanheule, Ellen Desmet, Steven Bouckaert

ISBN

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

Technische fiche

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 1 september 2020

Gepubliceerd op: 15 september 2020

Formaat: 150x220mm

Aantal pagina’s: 928

Korte inhoud

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Korting

Er is 35% korting voorzien voor Studenten.

Gelieve in te loggen om van deze voordelen te genieten!