Familiaal vermogensrechtelijke akten en Boek 5 BW

SKU: 44856
Auteur

Bruno Cardoen, Ellen De Bruyckere

Beschikbaar in

Soft cover (Print)

 88,00 incl. btw

Omschrijving

Beschikbaar vanaf eind december 2023!

Het boek Familiaal vermogensrechtelijke akten en Boek 5 BW (eventueel aan te passen) bevat een overzicht van de nieuwigheden die het nieuwe verbintenissenrecht met zich meebrengt voor het familiaal vermogensrecht. Dit boek bespreekt de relevante basisprincipes van het nieuwe verbintenissenrecht, gevolgd door een praktische toepassing van deze concepten op familiaal vermogensrechtelijke akten, zoals schenkingen en testamenten, huwelijksovereenkomsten, erfovereenkomsten, regelingsaktes bij EOT, wettelijke samenwoningsovereenkomsten en aanwascontracten. Zowel de burgerrechtelijke als de fiscale aspecten (in het Vlaams Gewest) worden hierbij onder de loep genomen.

Hoewel de hervorming van het verbintenissenrecht niet was bedoeld als grote hervorming, maar vooral als codificatie, verduidelijking en verfijning, brengt Boek 5 BW toch belangrijke wijzigingen met zich mee voor familiaal vermogensrechtelijke akten. Worden onder meer behandeld: de toepassing van Boek 5 BW in de tijd, de verfijnde leer van de wilsgebreken, de nieuwe regels van vertegenwoordiging, de nieuwe regels inzake nietigheid van contracten, inzake de modaliteiten (voorwaarde), inzake de ontbinding wegens niet-nakoming, de nieuwe leer van de verandering van omstandigheden, etc.

Dit boek is bedoeld als hulpmiddel voor practici zoals notarissen, advocaten en praktijkjuristen om de familiaal vermogensrechtelijke akten waarmee zij in aanraking komen in overeenstemming te brengen met het nieuwe verbintenissenrecht. Het boek vestigt tevens de aandacht op de belangrijkste wijzigingen aan het verbintenissenrecht die een potentiële impact hebben op het familiaal vermogensrecht.

Extra informatie

Auteur

Bruno Cardoen, Ellen De Bruyckere

Beschikbaar in

Soft cover (Print)