Laden Opleidingen

« Alle Opleidingen

Webinar Pensioen- en verzekeringsrechten in het familie- en familiaalvermogensrecht

3 december 2020 @ 13:30-17:30

€302

Opleiding toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, notariële medewerkers, advocaten en vermogensplanners

U bent vaak het eerste en soms enige aanspreekpunt in heel wat familierechtelijke dossiers. Het is hierbij belangrijk dat u niet enkel op de hoogte bent van de burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, maar ook van de voornaamste implicaties op verzekerings- en sociaalzekerheidsrechtelijk vlak. Uw cliënten beseffen immers vaak niet dat hun beslissingen op familierechtelijk vlak ook gevolgen hebben voor hun pensioenrechten en rechten in het kader van individuele en groepsverzekeringen.

In dit exclusieve seminarie worden de belangrijkste aandachtspunten inzake de wisselwerking tussen deze verschillende rechtsdomeinen praktijkgericht belicht om uw advies en dienstverlening ter zake te optimaliseren en uw cliënten te behoeden voor vervelende verrassingen.

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs, hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat, Vrije Universiteit Brussel
Dhr. Tim Roovers, bestuurder Wealth Structuring Services en academisch medewerker Opleiding Notariaat, VrijeUniversiteit Brussel

Programma:

 • De wettelijke pensioenrechten (1ste pijler):
  • De gezinssituatie en de keuze voor een bepaalde samenlevingsvorm bepalen mee de hoogte van het rustpensioen van de partners. In welke mate moet u in het kader van uw adviesfunctie hiermee rekening houden?
  • Welke impact heeft een feitelijke scheiding of een echtscheiding op de pensioenrechten van de partners?
  • Wanneer heeft de uit de echtgescheiden echtgenoot recht op een echtscheidingspensioen en wat is de omvang van dit echtscheidingspensioen? Wat is het belang van het echtscheidingspensioen bij het opstellen van een EOT-overeenkomst?
  • Wie heeft recht op een overlevingspensioen en dient u hiermee rekening te houden in het kader van uw adviesfunctie naar partners die wensen te huwen of samen te wonen?
 • De aanvullende pensioenen / groepsverzekeringen (2de pijler):
  • De relatie tussen de huwgemeenschap en het aanvullende pensioen blijft ook na 1 september 2018 troebel. De neuzen staan in de rechtsleer en de rechtspraak niet in dezelfde richting. Hoe pakt u dit concreet aan bij echtscheiding of overlijden van één van beide echtgenoten? En waarom kan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie ter zake ook gevolgen hebben voor wie gehuwd is onder een stelsel van scheiding van goederen?
  • Hoe gebeurt de erfrechtelijke en successierechtelijke behandeling van de uitkering uit een aanvullend pensioen indien de aangeslotene-verzekerde overlijdt voor de pensioenleeftijd? Welke rechten hebben de (reservataire) erfgenamen ten aanzien van deze uitkering? En is deze uitkering belast (successierechten, erfbelasting)?
 • De individuele levensverzekeringen (3de en 4e pijler):
  • Bij de recente hervorming van het huwelijksvermogensrecht werd gekozen voor een transparante regeling zowel op materieel vlak, als wat het temporeel toepassingsgebied betreft. Hoe gaat u te werk wanneer u in het kader van een vereffening-verdeling na echtscheiding geconfronteerd wordt met een levensverzekering op naam van één van beide echtgenoten?
  • Hoe dient de notaris of adviseur bij het ontwerp van een huwelijkscontract met individuele levensverzekeringen rekening te houden en welke specifieke bepalingen kunnen hieromtrent worden voorzien in het huwelijkscontract?

Programmaoverzicht

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. U kunt vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

 


Prijs: € 367 excl. btw per deelnemer
Ik schrijf me in samen met collegae: € 343 excl. btw per deelnemer

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelman. Klik op "Koop Tickets" om bestaande bezoekersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Webinar Pensioen- en verzekeringsrechten in het familie- en familiaalvermogensrecht 3 december 2020
302,00 incl. 6% btw
31 beschikbaar

Gegevens

Datum:
3 december 2020
Tijd:
13:30-17:30
Kosten:
€302
Opleidingen Categorieën:
, , , ,

Voorzitter
Prof. dr. Elisabeth Alofs, hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat, Vrije Universiteit Brussel
Erkenning
Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 20/32243 voor 3,5 uren juridische vorming.