Laden Opleidingen

« Alle Opleidingen

  • Dit event is voorbij.

Webinar Het testament: doorgelicht en herbekeken

31 mei 2021 @ 13:00-17:00

€ 302

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

De redactie van een testament mag geen “bandwerk” worden. Daarom worden in deze opleiding de nodige redactionele tools verstrekt die als leidraad kunnen fungeren bij het opstellen of herbekijken van testamenten. Daarbij komen onder andere volgende topics aan bod: het legaat onder (opschortende en ontbindende) termijn, het legaat onder voorwaarde en het legaat met last, telkens met inbegrip van concrete voorbeelden. Ook de voor- en nadelen van de onderscheiden soorten legaten (algemeen en bijzonder legaat) worden besproken. Rekening houden met het schijnbaar onmogelijke of onvoorzienbare na de redactie van het testament (verval of herroeping van het legaat, tenietgaan van de gelegateerde zaak, vooroverlijden van de legataris en testamentaire plaatsvervulling, …) vormt eveneens een denkoefening.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Programma:

In deze opleiding staat het testament, de gift bij uiterste wilsbeschikking, centraal.
Het opzet bestaat er in om een training te geven in specifieke skills bij de opmaak van testamenten en vooral ook in de zorgvuldige keuze voor welbepaalde legaten en de omschrijving hiervan in de tekst van de uiterste wilsbeschikking. Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan de zorgvuldige redactie van bepaalde formuleringen en clausules.
Tijdens dit interactief webinar komen onder andere volgende vragen aan bod :

  • Hoe kunnen ongehuwde samenwoners via testament op evenwichtige wijze worden beschermd tegen het overlijden van hun partner?
  • Waarom is het zuiver, onvoorwaardelijk en “levenslang” legaat aan heruitvinding toe?
  • Hoe kan de testator zich indekken tegen het wegvallen van de beweegredenen voor zijn legaat?
  • Hoe kan de testator zich indekken tegen de hypothese dat hij naderhand vergeet zijn testament te herroepen of na verloop van tijd wilsonbekwaam is geworden en niet meer bij machte is om een herroepend testament te maken?
  • Op welke wijze kan de begunstigde van een last, die is opgelegd aan de legataris, beter worden beschermd?
  • Waarom komt het klassieke ontervend testament tussen echtgenoten soms onvoldoende tegemoet aan de wil van de testator?
  • Slaat de testamentaire begunstiging steeds op de levensverzekeringskapitalen die de testator heeftonderschreven?
  • Op welke wijze biedt het restlegaat aan de tweede begiftigde bescherming tegen de executierechten van persoonlijke schuldeisers van de eerste begiftigde?
  • ….

Programmaoverzicht

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. U kunt vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

U ontvangt uw aanwezigheidsattest, na volledige deelname en antwoord op de gestelde poll-vragen.


Prijs: € 367 excl. btw per deelnemer
Ik schrijf me in samen met collegae: € 343 excl. btw per deelnemer

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

Gegevens

Datum:
31 mei 2021
Tijd:
13:00-17:00
Kosten:
€ 302
Opleidingen Categorieën:
, , ,

Voorzitter
Stefan Van Tricht, notaris te Schoten
Erkenning
Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 20/32605 voor 3u juridische punten.