Laden Opleidingen

« Alle Opleidingen

 • Dit event is voorbij.

Webinar 1.Het nieuwe insolventierecht toegepast in de praktijk 2.Beslag- en executierecht: actuele ontwikkelingen

26 oktober 2020 @ 16:00-20:00

€167

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

Op 1 mei 2018 is het nieuwe Belgisch insolventierecht in werking getreden. De Faillissementswet en de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) werden vervangen door Boek XX inzake insolventie van ondernemingen in het Wetboek van Economisch Recht (WER). In dit seminarie bespreekt meester Stan Brijs een aantal fundamentele inhoudelijke wijzigingen, die een impact hebben op de individuele executie en dus op de praktijk van de gerechtsdeurwaarder en behandelt daarbij ook de eerste toepassingen in de rechtspraak en de problemen in de praktijk. In een tweede deel behandelt meester Brijs een selectie van recente rechtspraak in het beslag- en executierecht.

Spreker:

Stan Brijs, advocaat NautaDutilh, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven

Programma:

Onder meer volgende topics uit het insolventierecht komen tijdens deze opleiding aan bod:

 • Het nieuwe toepassingsgebied van het insolventierecht (bv. Is een bestuurder een onderneming en kan deze dus een gerechtelijke reorganisatie of faillissement aanvragen?)
 • Repetitieve aanvragen tot gerechtelijke reorganisatie hebben geen schorsende werking meer (tenzij …)
 • Onder welke omstandigheden kan na neerlegging van het verzoek gerechtelijke reorganisatie of zelfs na opening van het faillissement een vastgestelde verkoping toch nog verder gaan?
 • Behoudt een (fiscaal) derdenbeslag zijn bewarende werking na de opening van een gerechtelijke reorganisatie?
 • Nieuwe principes inzake conflict tussen faillissement en individuele beslagprocedures (i.h.b. separatisten)
 • Lot van nieuwe inkomsten na faillissement (behoren niet meer tot de boedel!)
 • Gedwongen verkoop van een onverdeeld goed: wat als één mede-eigenaar in een insolventieprocedure zit?
 • Nieuwe regels inzake kwijtschelding van schulden in het kader van het faillissement of “WCO III” (Waarom krijgt de gewezen echtgenoot of gewezen wettelijk samenwonende partner geen opschorting of geen kwijtschelding meer voor schulden die vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van de schuldenaar? Krijgt iedereen (automatisch) kwijtschelding? Hoe kan een schuldeiser of een curator zich verzetten tegen kwijtschelding?)

Recente cassatierechtspraak uit het beslag- en executierecht handelt onder meer over volgende vragen:

 • Onder welke omstandigheden kan een bewarend beslag abusief zijn?
 • Beslag bij uitbreiding en vergelijking (betekening kopij van gewaarmerkt afschrift niet vereist)
 • Afgifteplicht van de derde-beslagene aan de gerechtsdeurwaarder i.g.v. verpanding van de beslagen vordering
 • Vernieuwing beslag nog mogelijk na intrekking in eerste aanleg gevolgd door hoger beroep?
 • Notariële akte: vereisten om een uitvoerbare titel te vormen
 • Is de risicoaansprakelijkheid van artikel 1398 Ger.W. van toepassing bij vrijwillige uitvoering?
 • Bedrieglijk wegmaken of vernietigen (art. 507 Sw.) van de toebehoren van een onroerend goed
 • Bevoegdheid beslagrechter
 • Dwangsom: actualiteit van de titel; noodzaak betekening van de bekrachtigende beslissing; rechtsmisbruik en gevolgen ervan

Programmaoverzicht

Dien gerust uw vragen al op voorhand in voorafgaand aan de opleiding, via info@mijnwetboek.be.

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. U kunt vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 371391 voor 3 juridische punten.


Prijs: € 232 excl. btw per deelnemer
Ik schrijf me in samen met collegae: € 218 excl. btw per deelnemer

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelman. Klik op "Koop Tickets" om bestaande bezoekersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Alle tickets zijn momenteel gereserveerd. Gelieve ons te contacteren voor meer tickets.

Gegevens

Datum:
26 oktober 2020
Tijd:
16:00-20:00
Kosten:
€167
Opleidingen Categorieën:
, , ,

Spreker

Stan Brijs

Erkenning
Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 371391 voor 3 juridische punten.