Laden Opleidingen

← Terug naar Opleidingen

De Barrier

+ Google Maps
Grote Baan 9
Houthalen, 3530 Belgium

december 2021

Live Deontologische reglementering van de gerechtsdeurwaarder anno 2021 – Tijd voor een nieuwe wind? Wegens covid uitgesteld naar 2022

8 december 2021 @ 16:00-20:00
De Barrier, Grote Baan 9
Houthalen, 3530 Belgium
+ Google Maps
€208,00

De huidige deontologische code dateert al van enige tijd geleden. Onder druk van een veranderende leefwereld en wijzigende omstandigheden in het beroep van de gerechtsdeurwaarder, dienen zich echter heel wat vragen aan en staan tal van bepalingen uit die code ter discussie. Vertrekkende vanuit de huidige stand van zaken, gaan de sprekers met u in debat over hoe het in een ideale wereld zou moeten zijn. Vuurwerk verzekerd!

Sprekers:
Meester Hugo Lamon, advocaat en voormalig woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. Hij schrijft wekelijks een column op Jubel.be en publiceert voornamelijk over economisch recht en deontologie.
Gerechtsdeurwaarder Marc Van Eesbeeck, VDVD Gerechtsdeurwaarders

Lees meer »

januari 2022

Live – De procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling – De redactie van de processen-verbaal – VOLZET

26 januari 2022 @ 12:45-18:00
De Barrier, Grote Baan 9
Houthalen, 3530 Belgium
+ Google Maps
€319,00

De procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling is een specifieke procedure, waar een centrale rol is weggelegd voor u als notaris-vereffenaar.
Deze procedure kent een specifiek tijdspad voor elke fase. Als gerechtelijk opdrachthouder moet u als notaris van alle cruciale ogenblikken in deze procedure (opening van de werkzaamheden, boedelbeschrijving, bezwaren tegen de staat van vereffening, …) een schriftelijke neerslag opstellen, zo schrijft de wetgever voor. Dit gebeurt telkens in een proces-verbaal.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker Uhasselt

Lees meer »

maart 2022

Live – Schenkingen: fiscale aandachtspunten

15 maart 2022 @ 12:45-18:00
De Barrier, Grote Baan 9
Houthalen, 3530 Belgium
+ Google Maps
€346,00

U krijgt, aan de hand van concrete dossiers uit uw praktijk, inzicht in de fiscale aandachtspunten inzake schenkingen. Zowel schenkingen van levensverzekeringen, schenkingen in het buitenland, non-profit schenkingen enz. komen daarbij aan bod. Daarnaast wordt ook ingegaan op een aantal actuele vragen, zoals de standpunten van VLABEL inzake gesplitste inschrijvingen.

Sprekers:
Nicolas Geelhand de Merxem, partner advocaat ECGB advocaten
Kim Raets, advocaat ECGB advocaten

Lees meer »

mei 2022

De bewijsrechtelijke rol van de notaris en van de partijen in de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling

2 mei 2022 @ 12:45-18:00
De Barrier, Grote Baan 9
Houthalen, 3530 Belgium
€346,00

In deze opleiding wordt – zo praktijkgericht mogelijk – onderzocht wat de verantwoordelijkheden respectievelijk bevoegdheden zijn waarover de notaris-vereffenaar beschikt op bewijsrechtelijk vlak.
Het uitgangspunt is dat de bewijslast bij de partijen ligt, zodat de rol van de notaris-vereffenaar inzake bewijs slechts van ondersteunende en complementaire aard is.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Lees meer »

Huwelijksvermogensrecht civiel en fiscaal becommentarieerd inclusief wijzigingen vanaf 1 juli 2022

17 mei 2022 @ 12:45-18:00
De Barrier, Grote Baan 9
Houthalen, 3530 Belgium
€532,00

De sprekers becommentariëren aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de wijzigingen en nieuwigheden van het huwelijksvermogensrecht, zoals dit wordt ingevoerd in Boek 2, Titel 3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Sprekers:
Alain Van Geel, advocaat-vennoot Tiberghien, gewaardeerd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, IPR, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en legaten, erf- en registratie-belasting
Charlotte Declerck, advocaat Tiberghien, hoofddocent UHasselt , expert familie- en familiaalvermogensrecht

Lees meer »
+ Exporteer Evenementen